Nadat het stof over Nederland is opgetrokken, zien wij dat het laatste Sinterklaasfeest is gevierd. Het blijkt dat niet alleen Zwarte Piet maar ook Sinterklaas zelf stond voor de slavernij, dus beide zijn nu officieel verboden. Evenals Kerstmis en Pasen; beide feesten werden door delen van de moslim bevolking als kwetsend ervaren.

Er zijn nog 30 boeren over die onder toezicht van milieu groeperingen bonen, spruitjes en aardappelen mogen verbouwen. Zij zijn gelokaliseerd in de Achterhoek tegen de Duitse grens.

Onnodig te zeggen dat er een redelijke ruilhandel is met de vrije boeren in Duitsland, voor een stukje vlees of wat roomboter en melk. Dit zijn zeer gevaarlijke tochten en al menige boerenzoon of dochter heeft hierbij het leven gelaten.

Het schijnt dat er in Groningen een ondergrondse is waarbij een bakker, die steeds verandert van locatie, nog Jodenkoeken en Negerzoenen bakt. Deze worden ’s nachts bezorgd bij oude mensen die ziek van heimwee zijn naar het gewone leven wat eens was.

Het bewonersaantal van Nederland is met een derde verminderd. Veel mensen zijn vertrokken en neergestreken in vrije landen zoals Nieuw Zeeland en de Russische toendra. Waar zij zoals Nederlanders door de eeuwen heen hebben gedaan een leefbaar bestaan hebben opgebouwd. Waar zij ongestoord mogen genieten van eigen tradities overgehouden uit het oude vaderland.

Omdat men ook tegen de welvaart van bedrijven was, zijn er veel naar het vrije Ierland vertrokken waar zij met gejuich werden binnen gehaald. Het effect is dat Nederland failliet is. De weinige Nederlanders die er nog wonen, verplaatsen zich met witte gezichten van al die bonen, spruitjes en aardappelen lusteloos en zo onopvallend mogelijk.

Alle straten zijn hernoemd, mensen die ooit voor Nederland veel hebben betekent, die welvaart en vrede brachten, maar daar nu om worden gehaat en moeten worden gewist.

In grote wijsheid heeft men besloten in een eenduidige aanduidingen van straten zoals: Middenstraat, buitenstraat, lange, korte, brede, smalle, kromme straat, einde straat etc. Het werk van een postbode is daardoor wel moeilijker geworden.

De kleine groeperingen die dit alles in gang hebben gezet, wrijven zich tevreden in de handen. 

Maar zijn ook redelijk verbaasd omdat zij een heel volk op de knieën hebben gekregen. 

Zij verzamelen zich eens per week in lege gebouwen buiten de stad en hebben dan geheime feestmaaltijden. Met vlees uit Duitsland en heerlijke romige melk uit Engeland. 

Het mogen duidelijk zijn dat dit nooit mogelijk zou zijn geweest zonder hulp van de politiek en de media. De goed betaalde presentatoren van tv die mee deden met de hetze, zijn geëmigreerd. Nadat ze eerst grote sommen geld hadden overgemaakt naar onder andere de kaaimaneilanden. Zij genieten met grote groepen rijke Nederlanders van tv en uit de politiek van al het heerlijks dat de Malediven hen te bieden hebben.

Het groepje van 82 mensen dat de Zwarte Piet hetze is begonnen, beraamt zich momenteel voor op het verbieden van lachen, omdat dit hun sterk aan het laten zien van tanden van blanke mensen van de toenmalige plantages herinnert. 

Mogen zij stikken in stof.

Door Herma Bamberger, Nieuwe Wetering.