Na tien jaar Mark Rutte is het tijd de balans op te maken. Heeft Mark Rutte een puinhoop van zijn premierschap gemaakt? Ja. We hebben na de oorlog naar mijn mening nog nooit zo’n slechte premier gehad. Het land is tribaler geworden, gepolariseerd tot op het bot, verloederd, een narcostaat, liquidatiestaat, corrupte rechtsstaat. Dit is het resultaat van het beleid van een premier die geen idee had en heeft ‘waarheen en waartoe’ met dit land. Hij was en is stuurloos, krachteloos en visieloos. Hij zegt dat dit land als ‘een teer vaasje’ is. We zijn inderdaad verzwakt door onze menslievendheid jegens agressieve immigranten. Maar Rutte heeft het vaasje kapotgeslagen. We hebben ons door hem laten bedwelmen. Door z’n grijns, z’n charme, z’n dossierkennis. We hebben ons laten inpakken.

Was het verstandig dat we de afgelopen decennia de grenzen wijd open hebben gezet? Nee, de cultuur van de meeste immigranten staat haaks op de Westerse cultuur en dat zal niet veranderen. Het zijn veelal mensen uit racistische, gesloten samenlevingen. Alle pogingen en leugens van wetenschappers en politici ten spijt, berust de propagandazin ‘het gaat goed met de integratie’ (Sigrid Kaag, D66) op bedrog. Je hoeft alleen het nieuws te volgen om dit te weten. We zien steeds meer losgeslagen haat in de multiculturele wijken, haat tegen onze maatschappij. Het Marrakesh-verdrag is door Rutte ondertekend, ondanks alle protesten. Immigratie van niet-integreerbaren is geïnstitutionaliseerd.

Komt er een Europese islam, zoals publicist Paul Scheffer en velen met hem hopen? Nee, dat is een illusie, gebaseerd op de leugen van de controversiële #metoo dawah-prediker en Moslimbroeder Tariq Ramadan. Rutte houdt open huis voor deze godsdienst/ideologie die onze normen en waarden wil vervangen door de sharia. Salafisme neemt hand over hand toe.

Hoe staat het met onze cultuur? Tragisch. Weg met Zwarte Piet (Rutte ging door de knieën), weg met de Gouden Koets. Toon respect voor de lange tenen en pas je museumbordjes aan. We moeten tegenwoordig vinden dat Nederland door en door verrot is vanwege de koloniale tijd. Gloria Wekker ziet overal ‘systemisch racisme’. Mark Rutte knikt begrijpend. Fijne man, die Rutte, en ook zo empatisch!.

Is ‘Nederland in de kern diep socialistisch’ (Mark Rutte)? Dat is hypocriet. De 20ste eeuw was de eeuw van de opbouw van de verzorgingsstaat. Dat hebben we te danken aan mensen als Willem Drees, onze grootste naoorlogse minister-president, Joop den Uyl en Marga Klompé. Maar Willem Drees (1886-1988) is uit de Canon van Nederland gehaald. En dat in een tijd waarin we gebukt gaan onder het gepruts van een slechte premier. De 21ste eeuw is de eeuw van de afbraak van de verzorgingsstaat. Die, Drees zei het al, gaat niet samen met ongebreidelde immigratie van mensen die weinig of niets bijdragen. Ook het nieuwe pensioenstelsel is afbraak. Mark Rutte is de aannemer van de afbraak van Nederland. Als oud-Unileverfunctionaris heeft Rutte zijn hart verpand aan het grootbedrijf, zie de discussie rond de afschaffing van de dividendbelasting.

Techmonopolies als Amazon, Google, Facebook, Huawei en Youtube bepalen hoe de markt eruit ziet. We horen nu dat we ‘afscheid nemen van onze meritocratie’. Rusland en China komen niet meer bij van het lachen.

Gaan wij, net als Rusland en China naar een totalitaire staat? Ja. Denk aan het opgeven van de bevoegdheden van onze natiestaat zonder dat de burgers er iets over te vertellen hebben. Partijen als D66 zien het als hun nieuwe roeping om LHBT en vooral onze gekleurde medemens via opgelegde identiteitspolitiek te laten infiltreren in ons systeem. Premier Mark Rutte zei op een persconferentie in 2016, na afloop van de ministerraad, dat hij mensen als individu ziet, niet als onderdeel van een groep. Dat noemde hij een liberale grondwaarde van Nederland. Maar wat gebeurt er onder zijn leiderschap? Identiteitspolitiek!

Wie lopen er voorop in identiteitspolitiek? D66-minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs (‘Witte mannen maken onze universiteiten onveilig’, ‘we gaan afrekenen met mannen’ en ‘weg met witte mannen op de universiteit’) en Wouter Koolmees (sociale zaken) introduceren buiten het parlement om identiteitspolitiek voor alle instellingen, met inbegrip van streefcijfers, barometers van ‘inclusie’, naming & shaming als bedrijven niet genoeg vrouwen in de raad van bestuur hebben en een klikcultuur. D66 duwt ons landje naar totalitair marxisme en flirt met fascisme. We horen Rutte er niet over.

Is Rutte een karakterloze man? Ja. Alles waar Pim Fortuyn uitdrukkelijk voor gewaarschuwd heeft, is gebeurd. Onder Rutte zijn onze verworvenheden versneld naar de gallemiezen gegaan. Onze instituties staan onder een gigantische druk. Alle maatschappelijke ellende slaat bij deze ambtenaren neer. Ze krijgen stank voor dank: ‘Foei, jullie profileren etnisch!’. Correctie: de politie profileerde verdachten statístisch, om effectiever boeven te kunnen vangen, maar dat mocht niet meer. Ze moeten in de culturele wasstraat, knielen in de moskee en iftar doen ‒ veel idioter moet het toch echt niet worden.

Had Fidan Ekiz gelijk over over het proces tegen Wildersproces: één grote aanfluiting? Jazeker. ‘Minder Marokkanen’ is groepsbelediging, menen de D66-rechters, maar wat minister Engelshoven over blanke mannen zei, mag wel. Ook het ‘kutmarokkanen’ van PvdA-man Rob Oudkerk, het ‘Marokkanen hebben een etnisch monopolie op misdaad’ (Diederik Samsom, PvdA) en het ‘We moeten Marokkaanse jongeren vernederen’, van Hans Spekman (eveneens PvdA), mag gezegd worden. Er wordt in ons land met twee maten gemeten.

Is het vreemd dat nu ook andere politici bedreigd worden? Nee. Het is de democratisering van de bedreiging. Je kunt niet blind onverenigbare culturen binnenhalen en dan verbaasd opkijken als het misgaat. Omvolking kun je niet ongestraft doen. De polarisatie heb je dan zelf uitgelokt, met dank ook aan de ongekozen EU-bureaucraat Frans Timmermans. En het erge is dat die polarisatie steeds sterker wordt. Als we niet uitkijken, gaan we in de richting van een burgeroorlog, zie de plunderingen en rellen in de VS. Er zijn bibliotheken over volgeschreven. Maar in Nederland overheerst het niet willen weten, het wegkijken. En leugens verkopen over de goed verlopen immigratie en integratie (Leo Lucassen).

Is Mark Rutte betrouwbaar in de Europese samenwerking? Nee, we doen wat de EU wil, ook als dat tegen ons belang ingaat. Rutte is nee zeggen, ja doen. Miljarden van ons belastinggeld sluist de EU met steun van Rutte naar de door en door corrupte lidstaten Italië, Griekenland, Spanje en Portugal. Op voorwaarde dat deze landen hervormen, zegt Rutte stoer. Even later komt het bericht van de Europese Rekenkamer dat deze landen alle hervormingsvoorwaarden aan hun laars lappen. Al die miljarden hadden natuurlijk naar onze zorg, onderwijs, defensie (2 procent van het bruto nationaal product), politie, bouw, infrastructuur, etcetera moeten gaan. Maar Rutte gooit het liever in de bodemloze EU-put. ‘We’ moeten ‘solidair’ zijn met die landen. Kletskoek. Noord- en Zuid-Italië vechten elkaar de tent uit en zijn al niet eens solidair met elkaar.

Moet Nexit? Ja, nú! Klaas Knot wil ons, toegejuicht door de hosannaverkopers Caroline de Gruyter en Luuk van Middelaar, naar een Europese politieke unie duwen en onze soevereiniteit ‘deels’ opofferen. Knot bedoelt: ons nóg verder de EU in rommelen, sluipenderwijs, ondemocratisch en er is geen weg terug. Burgers mogen vooral niet merken dat ze hun nek in de strop steken. Volgens Knot is er geen plan B voor de euro. Klopt, die munt is een morbide politiek experiment, waarmee we moeten stoppen. We worden alsmaar verder in de schuldenunie (transferunie) getrokken. Mutti Merkel is reuze enthousiast over Mark.

Verdedigen we onze kroonjuwelen, onze normen en waarden, ons welzijn? Nee. Wat zijn we toch een slap volkje. We zijn er zelf bij geweest, maar hebben geen weerbaarheid getoond. Maar dat wisten we al, nietwaar, tachtig jaar terugdenkend. Bij zo’n volk van slapjanussen, is het dan vreemd dat we ons hebben laten bedwelmen door Rutte? Je krijgt wat je verdient.

Mogen we boos zijn? Ja, Nederland was ooit een vrolijk en stabiel land, een gidsland. Dat is het al lang niet meer. Onder Rutte is het van kwaad tot erger gegaan. Daar zouden we boos over moeten zijn. Dat zou een teken zijn dat we eindelijk eens wakker worden en er wat aan gaan doen. Echt dóén, wel te verstaan.

Credits foto: Gay Pride 2016. Melanie le Mahieu, Cloud-Mine-Amsterdam.