Gerard de Groot

Beste Frans,

Met stijgende verbijstering heb ik je brief gelezen.

Wat een aaneenschakeling van volslagen onzin! Sorry, maar een ander woord kan ik er niet voor verzinnen.

Ja, er is een reële angst dat er doden vallen, vooral omdat er ook doden vallen en de media daar volop aandacht aan besteden. Er wordt gegoocheld met cijfers dat het een lieve lust is, maar de werkelijkheid is dat we niet eens weten hoe erg het is, of hoe het meevalt. Sterftepercentages variëren momenteel van 3,5% voor China (Macau heeft nog een tijdje op 0% overledenen en 100% genezingen gestaan) tot 7,2% voor Italië. Het RIVM laat op 16 maart weten dat er 1414 bevestigde besmettingen zijn in Nederland, maar dat ze uitgaan van 6000 daadwerkelijke besmettingen, en dat de gemiddelde leeftijd van de overleden patiënten in Nederland 79 is, waarbij de jongste 59 was en de oudste 94.

Bij het aantal doden wordt dit steeds afgezet tegen het percentage van de bevestigde gevallen. Maar niemand, ook het RIVM niet, weet precies hoeveel mensen er inmiddels besmet zijn! Als er van uitgaan dat bij 4 op de 5 mensen het ziektebeeld mild verloopt, en die daardoor dus mogelijk niet eens bij de huisarts komen en zeker niet worden getest, kan het aantal besmette mensen makkelijk een factor 5 hoger liggen dan we nu denken, waarmee de sterftepercentages dus ook een factor 5 te hoog lijken. Een kennis van mij heeft wel huisarrest (waarbij je dus wel gewoon boodschappen mag doen…) gekregen, maar wordt niet op Corona getest ondanks dat de man een longziekte heeft! Dat is de feitelijke situatie in Nederland.

Maar laat ik even op je kop reageren. De natuur reageert nergens op. De natuur is een willoos, complex geheel van onvoorstelbaar veel factoren, maar het bedenken dat de natuur ergens op reageert, dus een wil heeft, is natuurlijk volslagen onzin.

De klimaatplannen liggen vast en reken er maar niet op dat die bijgestuurd gaan worden. Reden daarvan is dat mensen die nu achter het klimaatakkoord zitten behoefte aan het uitoefenen van macht, en die drang is sterker dan het kijken naar wetenschappelijke feiten. Er zijn al zoveel wetenschappelijke publicaties geweest die het hele klimaatakkoord volledig op losse schroeven zetten, maar dat toegeven zou betekenen dat men moet erkennen dat men gefaald heeft. Reken daar bij de trotse mens van tegenwoordig alsjeblieft niet te veel op.

Zijn we op deze planeet met teveel?

Nee! Pertinent nee! Dat is een leugen die uit dezelfde hoek komt, maar de aarde kan vele malen meer voedsel produceren dan we nu doen. In totaal wordt ca. 50% van het nu geproduceerde eten gewoon weg gegooid. Dus kom niet met de onzin aan dat we met teveel zijn.

Gaan we verkeerd met een aantal zaken om?
Ja, dat wel. Maar wij liggen hier krom om plastic uit de oceanen te vissen, terwijl 90% van het plastic in de oceanen uit Azië blijkt te komen. Dat maakt onze inspanningen helaas zo goed als nutteloos.

Als je dus wilt kijken naar de echte problemen in de wereld, dan zou je moeten kijken naar dit soort problemen. Waar is aanpassing het hardst nodig, waar is de meeste winst te halen. Dat blijkt dus in veel gevallen Azië te zijn. Milieuridders hier vechten als Don Quichot tegen de windmolens. Met veel bombarie worden hier 2 of 3 kolencentrales gesloten, maar in China worden er volop nieuwe gebouwd. In totaal staan er 1200 op de planning… Laten we hopen dat die Chinese CO2 zich vooral aan landsgrenzen gaat houden…

Maar ik heb nog geen enkele salon-milieuridder horen pleiten voor beperking van de import vanuit China of andere vervuilende landen. Het hele milieubeleid is dus niet meer dan een ‘feel-good’-poppenkast zonder feitelijke inhoud.

Consumeren we teveel?
Ja. Maar zelfs in het zogenaamd milieubewuste Nederland is AliExpress met zijn goedkope en inferieure rommel mateloos populair. Waarom doen we daar niets aan? Wat niemand lijkt te beseffen is dat China wel 25% importheffing heft op goederen uit ons land, maar er andersom 0% wordt geheven. Waarom volgen we het voorbeeld van Trump niet en gaan ook dezelfde 25% heffen die China op onze goederen heft? Dat maakt het speelveld gelijk eerlijker voor onze ondernemers!

De overbevolking wordt bestreden?
Zoals al eerder betoogt is er helemaal geen sprake van overbevolking, maar laten voor de grap van het argument even aannemen van wel. Naar schatting raakt 50 – 70% van de wereldbevolking besmet. Dat is in het ergste geval dus 4.900.000.000 mensen. 20% daarvan wordt ernstig ziek, dat is 980.000.000 mensen, en naar schatting 4% daarvan komt te overlijden, 3,8% op basis van de bekende cijfers van vandaag. Dat zijn dus 39.200.00 mensen, of 0,56% van de wereldbevolking.

Dan heeft de natuur toch een denkfoutje gemaakt, want de meeste mensen die overlijden zijn ouder dan 70, 75 en consumeren dus al veel minder dan de jongeren.  Nadat dit “autoregulerende” virus van moeder natuur zal er in de praktijk dus een consumptiedaling optreden van maximaal 0,1%… oftewel niet eens meetbaar.

Je stelling dat ‘grote bevolkingsdichtheden als in steden’ de centra zijn voor uitbraken klopt. Maar dat was al in tijden dat er amper mensen op de aarde rondliepen, dus heeft niets met een ‘autoregulatie’ van de natuur te maken. Ook toen er nog geen sprake was van de vermeende overbevolkingsmythe kwamen uitbraken voor en vooral in steden of gebieden met hoge populatiedichtheid.

Dat de transportbewegingen over de hele wereld mede zorg dragen voor een snelle verspreiding van ziekten is duidelijk. Daarom is het ook verbijsterend dat Schiphol nog steeds open is. En ja, dit heeft ook te maken met het egoïsme van de mens. De tijgermug is in Nederland geïmporteerd via een transport met autobanden uit China. Maar ja, de Nederlandse consument rijdt liever op goedkope Chinese meuk, dan dat we Vredestein banden uit eigen land kopen. Dat er daardoor 750 mensen bij Vredestein in Enschede hun baan verliezen is vervolgens reden tot veel klagen op Facebook, waarna men vervolgens weer in de eigen auto op de goedkope Chinese banden stapt om de bestelling van AliExpress bij het afhaalpunt op te gaan halen.

Helaas mis ik in je hele betoog een oproep om toch vooral bij Nederlandse ondernemers te kopen om dit soort problemen tegen te gaan. Er zal dus niet veel veranderen nadat dit virus is uitgeraasd. Die daling van 0,1% halen binnen de kortste keren wel weer in! De aanvoerlijnen voor de techbedrijven in China draaien al weer volop en er komen daar ook geen nieuwe besmettingen bij.

Dus concluderend: Nee, de natuur reageert niet op overbevolking en overconsumptie, maar ja, we hebben de snelle verspreiding van het virus mede aan ons eigen egoïsme te danken!