We hebben een prachtig landje met prima sociale voorzieningen, maar ik loop al een tijdje met een vraag rond. Als ik mensen daarover een mening vraag, zeggen ze ook dat dat wel eens onderzocht mag worden. Maar ik hoor of lees hierover nooit iets in de media.

Het betreft de ziekenkosten en de privatisering. De minister zegt er alles aan te doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar we hebben in Nederland door de privatisering van het ziekenfonds op dit moment ongeveer 24 ziekenfondsen onder 11 concerns. Dat betekent 24 managers, CEO’s, Raden van Bestuur(misschien 11), 24 wagenparken, 24 gebouwen, 24 ict bedrijven met hun medewerkers, 24 klantenservices, vertegenwoordigers om contracten bij ziekenhuizen af te sluiten enz. 

Ik heb mijn gegevens gevonden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, onder de Monitor Zorgverzekeringen.
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_289640_22/1/Het blijkt dat er ongeveer 85,- euro/per verzekerde/per jaar aan bedrijfskosten gemaakt wordt. Dat maal 17 miljoen verzekerden=1450 miljoen euro. Ik denk dat met één organisatie en één gebouw  en één manager dit niet  1,5 miljard zou hoeven te kosten,maar vele malen minder.


Ik zou kortom graag eens willen weten wat de kosten zijn om dit alles in leven te houden, en wat er niet allemaal bespaard kan worden door dit terug te brengen tot één algemeen  ziekenfonds.

Geen oversluiten meer, betekent ook een enorme kostenbesparing in tijd en energie. Geen uitsluitingen stress enz. Dat zou zomaar tussen de 500 miljoen en 1 miljard zou besparen en in de toekomst nog veel meer. Om nog maar niet te spreken over de sociale en menselijke voordelen van zo’n besluit. Failliete ziekenhuizen, budgetten die op zijn in september/oktober/november. Dat heeft niets met de gezondheidszorg te maken, maar alles met geld.

Misschien kan de Algemene Rekenkamer hier eens onderzoek naar doen.

Mijn persoonlijke mening is dat de privatisering van de diverse sectoren alleen maar meer stress en geen enkel voordeel heeft gebracht, op enkele uitzonderingen na. 

Door Bert Zelen, Alkmaar