Dat veel Nederlanders schandalig naïef over de islam zijn, zal niemand verbazen.

Amnesty International ziet de islam als een vredelievende religie, Frans Timmermans, één van de machtigste mannen van Europa, vindt dat de islam, alhoewel 1400 jaar oud, al tweeduizend jaar bij Europa hoort, jihad ziet men als een gevolg van mannelijkheid en kansarmoede, het OM bedrijft theologie en noemt jihadisme een ‘extreme interpretatie van de islam,’ professor Leo Lucassen denkt dat ‘terreur uit naam van de islam’ pas honderd jaar oud is, een Amsterdams raadslid is geschokt als men (ondanks 84.000 doden in één jaar tijd) een relatie legt tussen islam en terreur en kritiek op islam is xenofobie, islamofobie of zelfs racisme.

Wat gaat er in de hoofden van zulke wereldvreemde mensen om?

Een recent verschenen interview met wetenschapsfilosoof Maarten Boudry werpt daar licht op. Boudry vertelt hoe hij over de islam dacht vóórdat hij inzag dat daar een “groot probleem” mee is.

Hij was “ervan overtuigd dat alle angst voor migratie en andere culturen en religies voortkwam uit racisme en uitsluitend een probleem was van witte mensen,” en zag minderheden niet “als volwaardig, maar als nobel en exotisch, met alleen maar goede intenties.” Hij bekent dat dat vooroordelen waren. Hij had immers “nauwelijks contact met moslims” en “de Koran niet gelezen, maar ik was van mening dat alle negatieve percepties van de islam op vooroordelen berustten.”

Boudry vindt de analyse van de islam als een “oorlogszuchtige veroveringsideologie die erop uit is om elke cultuur waarmee ze in contact komt te overmeesteren,” echter te ver gaan en extreem-rechts.

Om deze visie op de islam als een in de kern oorlogszuchtige veroveringsideologie te ontlopen, maken velen een onderscheid tussen de islam en de radicale stromingen daarbinnen. Men spreekt dan over de islam enerzijds en de fundamentalistische islam of islamisme of politieke islam of radicale islam of salafisme anderzijds.

Los van de vraag of de radicale variant van de islam de essentie of een slechte interpretatie is, zou je hopen dat mensen, of ze nou islamofiel of islamofoob zijn, in ieder geval het gevaar van de radicale tak van de islam, hoe je die ook noemt, erkennen.

Want daarvan wegkijken is anno 2020 onmogelijk. Wie wil weten hoe de radicale islam in elkaar steekt hoeft maar te kijken naar Saoedi-Arabië. Lijfstraffen, executies, geen vrijheid van meningsuiting of religie, onderdrukking van vrouwen, geen democratie.

Deze zelfde tak van de islam hangt men in de As-Soennah moskee aan. Zeggen dat deze moskee omstreden is, is een understatement. Aangiften wegens aanzetten tot genitale verminking, financiering door aan terreurgroepen gelieerde organisaties, overtreden van belastingregels, uitnodigen van haatsjeiks, een imam die Van Gogh kanker toewenste en Ayaan Hirsi Ali blindheid. Noem het allemaal maar op.

En nu wordt uitgerekend het bestuur van deze moskee opgeroepen om onder ede te getuigen voor een parlementaire commissie die financiering van moskeeën onderzoekt. Salafisten die de Nederlandse rechtsorde overduidelijk verwerpen onder ede laten getuigen. Is dat naïef?

Nee, erger nog, dat is schandalig nalatig. Kijkt u maar mee: over de As-Soennah moskee viel in april 2018 namelijk het volgende te lezen:

“In een vertrouwelijk stuk van de veiligheidsdiensten wordt ervoor gewaarschuwd dat de moskee met een gespleten tong spreekt: zij zou zich veel gematigder voordoen dan zij in werkelijkheid is.”

En:

“Als wij ons inschrijven voor een online islamcursus, blijken op het besloten deel van de website heel andere teksten te staan dan de verzoenende op het openbare deel.”

Deze moskee hangt dus niet alleen de radicale islam aan, ook neemt ze een loopje met onze rechtsstaat en is ze niet vies van een leugen meer of minder.

Het is schandalig nalatig om te denken dat deze salafisten onder ede (of überhaupt) de waarheid zullen vertellen aan minderwaardige ongelovigen die volgens hen in de hel komen, waar ze ‘kokende olie’ moeten drinken.

Met zoveel naïviteit over de islam in de Tweede Kamer wacht ons geen fijne toekomst.

Wilt u reageren?

Dat kan op Facebook of op Twitter via @MattijsGlas.

Lid worden kan hier!