Verbijsterd las ik in De Telegraaf van 5 februari jl. dat onze Kamerleden (moet ook nog eens met hoofdletter worden geschreven…) een netto en onbelaste vergoeding ontvangen van €7700 per jaar. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1582338832/expert-vergoedingen-kamerleden-lijken-onbegrijpelijk-ruim

Deze Kamerleden zijn door ons gekozen moeten ons beoordelen over correct gedrag. Voor het minste of geringste wordt de burger gestraft voor het té laat betalen van belastingen en toeslagen die ten onrechte teruggevorderd worden. Wie mogen dat beoordelen: de gekozen elite die zich zittend in het pluche verrijkt met onbelaste, ongekend hoge, vergoedingen en waarvoor dan ook nog eens –

middels overlegging van bonnen etc.- geen verantwoording hoeft te worden afgelegd. De burger

moet zich voor de Belastingdienst met uitleg en bonnen verantwoorden voor een netto zakelijke vergoeding van max. €200 -waarbij redelijke zakelijke uitgaven worden afgewezen- en de Tweede Kamerleden dus niet? De verantwoordelijke staatssecretaris legt dan uit dat e.e.a. in afstemming met de Belastingdienst is geregeld; ja de slager die zijn eigen vlees keurt!! 

Als ik Kamerleden op de televisie zie en die zeggen dat zij zich grote zorgen maken over bepaalde zaken en ontwikkelingen dan denk ik: ja maak jij je maar druk, financieel word jij er niet slechter van! Ondertussen gaan de lokale belastingen en kosten van levensonderhoud méér omhoog dan het schijntje aan verlagingen van belastingen en bijvoorbeeld energiebelasting; eerst op een grove manier verhogen en vervolgens met een zogenaamd ruim gebaar een klein beetje teruggeven.

Het wordt hoog tijd dat er eigenlijk een keer naar de burger/kiezer gaat worden geluisterd. Het gehele belasting- en toeslagenstelsel moet aangepakt worden en naar redelijkheid en billijkheid opnieuw opgebouwd, om zo te komen tot burgers die zich begrepen voelen en daardoor kunnen kiezen voor een partij die zijn/haar belangen wél dient.

Door Ruud Steenvoorden, Amstelveen