Hans van Rijswick

Ieder jaar is er in de winterperiode een piek van sterfgevallen, waarvan het grootste gedeelte ouderen. Bij het CBS noemt men dit verschijnsel ‘wintersterfte’. Veel mensen gaan dood aan griep, en ook aan griepgerelateerde aandoeningen, gewone verkoudheid met bijkomende complicaties zoals longontsteking, of komen bijvoorbeeld ten val.

Jaarlijks nemen in ieder geval meer dan 40.000 ouderen afscheid van ons, zoals waarschijnlijk ook dit jaar weer. Met bevolkingsgroei/ babyboomers in acht genomen vormt deze ‘wintersterfte’ mijns inziens de achtergrond waartegen de huidige coronacrisis gehouden moet worden.

Als de leeftijdsgrens van de jongste coronapatienten aangehouden wordt, dan kan er met de cijfers van het CBS gemakkelijk gekeken worden of er nu daadwerkelijk meer mensen als andere jaren zijn gestorven over dezelfde meetperiode van 20 weken, dan over deze periode in andere jaren. Ook als de crisis nog buiten deze meetperiode aanhoudt zal het duidelijke (en meetbare) effecten hebben op de wintersterfte van 2020/2021.

Als er dit jaar bijvoorbeeld onevenredig veel ouderen sterven door corona, dan zal er het komende seizoen wellicht een daling in gevallen van wintersterfte zijn. Ook als er dit jaar in totaal bijvoorbeeld. 5000 minder sterfgevallen zijn in deze meetperiode van 20 weken, kunnen we daar zeker een en ander van afleiden.

Het lijkt misschien al te zeer voor de hand te liggen om alleen een vergelijking met griepsterfte te maken. Volgens berichten uit Italië hadden de meeste van de gestorven coronapatiënten verschillende onderliggende aandoeningen. Waar deze mensen dan ook aan gestorven zijn, ze tellen wel mee bij de totale sterfte die als coronasterfte gezien wordt.

Zo komt de gemiddelde jaarlijkse wintersterfte in beeld als een betrouwbare bron van cijfers en informatie die ons kan helpen om inzicht te krijgen in deze crisis die ons overkomen is.

Mijn uiteenzetting staat verder los van graad van besmetting of de zwaarte van verschijnselen die wel dan niet ervaren worden. Hierover verschillen de berichten nogal.

Een vraag van mij is waarom we nu beelden van doodskisten zien op het Journaal. Vanwaar die  alarmistische toon? Waarom wordt er zo weinig gerelativeerd, terwijl er in het nabije verleden niet zo met berichtgeving omgesprongen werd? Tijdens de griepepidemie van 2018, waar er volgens Het Dagblad van Het Noorden meer dan 8000 doden zijn gevallen ging het er zo in ieder geval niet aan toe.