De voorzitter van de Raad van Toezicht van omroep Ongehoord Nederland Taco Dankers verklaart het volgende:

“Helaas is er controverse ontstaan rondom mijn persoon n.a.v. recente berichtgeving in de media. Ik herken mij niet in het beeld dat de pers van mij schetst en distantieer mij in de meest krachtige bewoordingen van antisemisme, racisme en uitspraken die leiden tot polarisatie, discriminatie en haatzaaien.

Mijn aanblijven zou de belangrijke missie van omroep Ongehoord Nederland schaden. Daarom leg ik vandaag 3 november 2021 mijn functie neer als voorzitter van de Raad van Toezicht.”

Het bestuur van omroep Ongehoord Nederland respecteert het besluit van de heer Dankers en benadrukt dat de omroep, in woord en daad, pal staat voor het respecteren van alle mensenrechten.