Onlangs heeft de NS besloten een ‘tegemoetkoming’ te geven aan Joodse, Roma-en Sinti-oorlogsslachtoffers die per NS zijn vervoerd naar Duitsland in WOII. Verzetsstrijders en dwangarbeiders en hun nabestaanden kwamen niet in aanmerking, hoewel zij grotendeels óók per NS naar kampen zijn vervoerd tijdens de oorlog. Het argument voor de afwijzing is dat dwangarbeiders en verzetsstrijders niet naar een vernietigingskamp gingen, zij gingen naar een werkkamp.

https://commissietegemoetkomingns.nl/app/uploads/2019/08/uitkeringsreglement-nl.pdf

Mijn man was een van de dwangarbeiders en moest bijna twee jaar onder erbarmelijke omstandigheden werken voor de Duitsers in Straatsburg en in Köthen  in een vliegtuigfabriek. Hij is ternauwernood aan de dood ontsnapt aan de vele bombardementen. Hoewel hij het er amper over had, moet het een zware impact op zijn leven hebben gehad. Dat kwam op zijn sterfbed pas tot uiting.

Uiteraard wil ik niets afdoen aan het leed dat Joden, Roma en Sinti hebben doorgemaakt als zij de verschrikkingen al hebben overleefd. Daar helpt geen enkele tegemoetkoming voor!

Maar wèl vind ik het oneerlijk ten opzichte van de verzetsstrijders en dwangarbeiders (en hun nabestaanden) dat deze weer worden overgeslagen; voor een bijdrage uit de Wiedergutmachung die Duitsland destijds betaalde aan Nederland kwamen ook al velen niet in aanmerking.

Pijnlijk detail hiervan is dat wijlen prins Bernhard zich 1 miljoen(!) D-Mark van dit geld toegeëigend schijnt te hebben, volgens diverse publicaties.

https://www.trouw.nl/nieuws/historicus-bernhard-kreeg-een-miljoen-mark~b141d8fc/

Natuurlijk had Bernhard in de verste verte geen recht op dit geld, dat bedoeld was voor oorlogsslachtoffers.

Inmiddels ben ik 80 jaar dus wil ik niet op tv e.d. Bovendien is het nog steeds erg aangrijpend voor mij.

Mw. A. Leemeijer, Den Haag