Door Rob Meyer, Bolsward

In de Telegraaf van vrijdag 21 februari 2020 was ‘D’66-Kamerlid De Groot uiterst kritisch over het schrappen van de Europees beschermde Natura2000-lokaties: ‘Hoe kansrijk acht de minister dit eigenlijk? Ik heb zelf met de Europese Commissie gesproken en daar achten ze het zeer kansarm,’ zei de D’66-er. Opmerkelijk is dat hij niet alleen sprak van een natuurcrisis, maar ook van een politieke crisis.  De Groot kwam niet met een onderbouwing bij deze bewering. Hij stelde er alleen een vraag over: ‘Zijn we in staat om die op te lossen?’

Zo gaat links te werk: ze poneren een stelling met een stelligheid die geen enkele ruimte laat voor een andere mening, en gaan dan zonder enige inhoudelijke onderbouwing per direct over tot de oplossingsvraag, alsof zijn stelling een absoluut feit was.

Met dat soort schepselen kun je toch niet op normale wijze in een coalitie zitten? Die overrulen alles wat niet strookt met hun standpunten. En dat werkt voor geen meter. Want dat is de basis voor een dictatuur.

Een linkse dictatuur.

Die brengt de democratie ten grave.