Wat zit er allemaal in die vaccins en wat gebeurt er met mij als ik me laat inenten? Dat vragen veel mensen zich af nu de vaccinatiecampagne is begonnen. Minister Hugo de Jonge deed er nogal badinerend over en kwam met een dooddoener: ‘Je weet ook niet wat er in een frikandel zit’. Voor hem is daarmee de kous af. Zoals bij andere ingewikkelde onderwerpen staan ook hier de meningen vaak diametraal tegenover elkaar. Discussie heeft dan weinig zin. Toch is er wel een invalshoek waarin mensen elkaar kunnen vinden: iedereen is verantwoordelijk voor het eigen lichaam. Wat zijn de consequenties als je de twee voorgeschreven Covid 19-prikken neemt? En wat als je zou besluiten dat je niet wilt worden ingeënt?

Stel, iemand wil meewerken en krijgt twee injecties. Maar dan. Zinvolle, begrijpelijke informatie is lastig te vinden. Op de website van het RIVM lezen we over het vaccin van BioNTech/Pfizer dat het een “COVID-19-mRNA-vaccin” is dat “geen levend viraal materiaal” bevat. “Eén dosis van 0,3 ml bevat 30 microgram COVID-19-mRNA-vaccin (ingebed in lipidenanodeeltjes).” Wat staat hier, wil de niet medisch opgeleide leek weten.

De vraag is of mensen de verantwoordelijke minister wel durven te vertrouwen als ze niet over de juiste informatie beschikken. Wat stoppen of verstoppen de fabrikanten Astrazeneca en Moderna in deze inentingen? Minister Hugo de Jonge gaf geen antwoord op deze vraag. Het doet vermoeden dat hij het misschien wel weet, maar dat wij het beter niet te weten kunnen komen. De minister maakt zich er met een jantje-van-leiden van af en behandelt de vragensteller als een onbenul. Zou minister De Jonge ons volledig inlichten, dan kunnen wij een onderbouwd besluit nemen: wel of niet meedoen met het vaccinatieprogramma.

Niet verwonderlijk dat Nederlandse burgers zich ook in algemene zin gaan afvragen of ze de overheid nog wel kunnen vertrouwen. Lucia de B., Jeugdzorg, Demmink, 5G en crowd control, Rutte en Zuid-Europa en laatstelijk de toeslagaffaire: er zijn nogal wat dossiers en affaires die het vertrouwen schaden. De gevestigde media nemen alles over Covid-19 klakkeloos over, waardoor ze de spreekbuis van de regering lijken. Goede raad is duur. Het vaccin van BioNTech/Pfizer waarvoor de WHO en de EU versneld een voorlopige toestemming hebben verleend, heeft fase 3 (dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies) van het onderzoek doorlopen. Fase 4, evaluatie, wordt de komende twee jaar uitgevoerd met de proefpersonen terwijl het vaccinatieprogramma al loopt. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van dierproeven. Betekent dit dat de mens proefkonijn is?

Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau verkeert het vaccin in de testfase tot december 2023; een testfase terwijl de vaccinatie al is begonnen, staat in mijn ogen op gespannen voet met de Code van Neurenberg. Een aantal artsen waarschuwt voor serieuze bijwerkingen. De Amerikaanse arts Carrie Madej stelt dat het Covid-19 vaccin ons lichaam genetisch zal veranderen. Volgens de BBC is dit onzin. Ook de uitspraak van Bill Gates, de miljardair die zeven fabrieken voor vaccins liet bouwen en veel medisch onderzoek sponsort, dat “de wereldbevolking moet worden gereduceerd”, maakt mensen bang. Dat hij de nieuwe vacccins prijst, komt op velen over als de poelier die zegt dat hij het beste met de kalkoen voor heeft.

We herinneren ons nog dat het vaccin tegen de Mexicaanse griep onder meer narcolepsie veroorzaakte. De Nederlandse staat werd voor de schade aansprakelijk gesteld en trok vijf miljoen euro uit voor compensatie. Ook Zweden en Finland hebben inmiddels de slachtoffers schadeloos gesteld.

Ingeval iemand geen Covid 19-prikken wil, wordt zijn lichamelijke integriteit door de Grondwet gewaarborgd. Tegen de coronagriep schreven sommige huisartsen een hydroxy-mix voor als vroegbehandeling; zij kregen de Inspectie Gezondheidszorg op bezoek omdat er nog geen dubbelblinde, gerandomiseerde studies naar waren gedaan. De Inspectie zocht vervolgens contact met de NOS om de publieke mening over deze huisartsen te beïnvloeden.

Enkele maanden vóór de uitbraak van de coronapandemie zeiden WHO en EU al te willen vaccineren en een vaccinatiepaspoort in te willen voeren. De Inspectie Gezondheidszorg alsook het RIVM en het kabinet doen braaf mee. Voorafgaand aan de uitbraak in China stelde de EU in navolging van de WHO een ‘routekaart’ op naar een EU-vaccinatiepas. Tevens werd overeengekomen dat vaccinatie verplicht zou worden, “voor het geval dat een pandemie uitbreekt.”

Sociale media liggen intussen onder vuur en worden gecensureerd, relevante informatie wordt verwijderd en zelfs het betoog van een Kamerlid met een de overheid onwelgevallige mening verdwijnt. Indirect volgt er trouwens wel subtiele dwang. Zonder EU-vaccinatiepas niet naar het voetbal of met de trein? Mag een werkgever je ontslaan als je de inenting met het Covid 19-vaccin weigert? Op het terrein van vaccins en het vaccinatiepaspoort worden besluiten zonder enig democratisch overleg genomen. Alle wetenswaardigheden over de coronamaatregelen en het vaccinatiepaspoort staan in mijn boek Rechtsbescherming tegen de overheid. Twaalf redenen om de lockdown direct te staken. Want ook al dragen we een sociale verantwoordelijkheid voor kwetsbare medemensen, ieder mens is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam.

Foto: torstensimon via Pixabay.