Bouwdozen zijn een blok aan ons been aan het worden. Niet allemaal natuurlijk, maar de militante voorhoede die met getrokken zwaard het biologische sekseverschil bestrijdt. Omdat zíj ‘in het verkeerde lichaam’ zouden zijn geboren, mag niemand man of vrouw zijn. Sekse is in de postmoderne filosofie een sociale constructie: het man- of vrouw-zijn wordt ons opgedrongen door de vermaledijde patriarchale cultuur en dus moet het verdwijnen.

De transgenderlobby verkeert de laatste jaren in een toestand van razernij tegen vrouwen, homo’s en dokters. Dit uit zich in cancel-gedrag, zoals ook de schrijfster J.K. Rowling ondervond toen ze een grapje maakte over ‘mensen die menstrueren’, een voorbeeld van het bizarre politiek-correcte taaltje dat tegenwoordig verplicht is, wil je niet voor ‘transfoob’ worden uitgescholden.

Begin vorig jaar las ik een verontrustend verhaal van de conservatieve Heritage Foundation over het hoge percentage leerlingen met genderdysforie. 2 procent van de Amerikaanse middelbare scholieren noemt zichzelf transgender volgens landelijk onderzoek.

Vooral meisjes hebben hier last van. De Engelse overheid heeft daarom in 2018 een onderzoek gelast naar aanleiding van het snel en sterk ‒ met 4000 procent (!) ‒ gestegen aantal meisjes dat zich tot een ‘genderkliniek’ had gewend met een verzoek tot ombouwen (ik vermoed dat het onderzoek nog niet klaar is).

Wat is hier aan de hand?

In elk geval zegt het iets over jonge mensen die zich onzeker voelen en zijn gaan denken dat het een oplossing is als ze een nieuwe identiteit construeren door hun lichaam te laten verminken. En bijna niemand doet iets, want massa’s weldenkende mensen zijn in de ban van de hedendaagse lhbtiq+-agenda.

De media zijn al om. De transgenderzaak wordt gepresenteerd als de nieuwe mensenrechtenkwestie, een logisch vervolg op vrouwen- en homorechten. Als je voor vrouwenemancipatie bent, steun je ook de translobby. Ben je voor het homohuwelijk? Dan ook voor het recht van bouwdozen op medisch geknutsel om zelf een kind te kunnen ‘baren’ (tot ‘man’ omgebouwde vrouwen behouden hun inwendige geslachtsorganen en moeten nu ‘personen met een baarmoeder’ worden genoemd).

Ik denk dat homo’s er verstandig aan zouden doen de T’s uit de letterbak te gooien. Voor vrouwen is het meest in het oog springende nadeel de sport. Sportvrouwen hebben last van zich opdringende transgenders, geboren mannen, die de vrouwencompetitie vervalsen.

Het gaat nog veel verder. De stichting Voorzij.nl wijst op het wegdefiniëren van vrouwen in het wetsvoorstel tot verruiming van de Transgenderwet. Daarin kunnen transgenders hun geslacht laten veranderen in hun paspoort zonder dat ze hoeven te bewijzen dat ze hormonen slikken en zijn geopereerd. Voorzij in een brief aan de Tweede Kamer:

Waar het om draait, is dat er zo een potentiële mogelijkheid tot misbruik ontstaat, doordat mannen puur op basis van hun gender-expressie niet gediscrimineerd mogen worden en toegang kunnen eisen tot bijvoorbeeld damestoiletten en -kleedkamers en Blijf van mijn Lijf Huizen. Ook kan hen overplaatsing naar een vrouwengevangenis niet meer geweigerd worden. De bestaande rechten op bescherming van vrouwen, opgenomen in de wet gelijke behandeling, kunnen onbedoeld overruled worden.

Ook homo’s zijn de klos. Homoseksualiteit als grond voor bescherming tegen discriminatie is vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Voorzij vreest dat pedo’s dit als een opening zien. Hen kan ‘niet meer worden geweigerd om te werken op bijvoorbeeld scholen of kinderdagverblijven’ als zij een beroep kunnen doen op het verbod op discriminatie wegens ‘seksuele gerichtheid’.

Niet te vergeten brengt de translobby dokters in een moeilijk parket. Met een beroep op de mensenrechten chanteren de transen hun arts de geslachtsveranderende behandeling en operatie in. Die druist in tegen de eed van Hippocrates. Binnenkort het vervolg: hoe de translobby deze radicale veranderingen er zo snel door heeft weten te krijgen.

Credit plaatje: Jeanne d’Arc. Fragment uit een gravure van Albert Lynch, gepubliceerd in Le Figaro Illustré (1903).