Bestuursverklaring

Zojuist maakt mediaminister Arie Slob bekend dat Omroep Ongehoord Nederland erkenning wordt verleend om toe te treden tot het publieke bestel vanaf januari 2022.

Hiermee wordt de oprichting van onze omroep bekroond en kunnen we onze belangrijke missie gaan vertalen naar spraakmakende programma’s in het publieke bestel.

Wij zijn trots en iedereen die Omroep ON! steunt – onze leden, medewerkers, vrijwilligers – zeer dankbaar voor het vertrouwen.

Op naar Hilversum!

Het bestuur van Omroep ON!

Arnold Karskens, Voorzitter
Peter Vlemmix, Bestuurslid Media
Reinette Klever, Secretaris-penningmeester