Paul Schermers, Apeldoorn

Het vredelievende protest op diverse plaatsen tegen de aanhoudende coronamaatregelen was geheel terecht. Van besmettingen op Hemelvaartsdag of bij de massale demonstratie op de Dam is niets gebleken.

Een kabinet dat desondanks met de vergaande corona-spoedwet durft te komen, heeft voor mij alle geloofwaardigheid verspeeld. Die coronawet kan onze vrijheden per decreet buitenspel zetten en bovendien druist hij in tegen de grondwet en onze fundamentele burgerrechten.

De anderhalvemetersamenleving wordt hiermee wet en overtreding kan leiden tot hoge boetes en zelfs hechtenis. Voor het nut van die anderhalvemeterbepalingen bestaat geen bewijs. Burgemeesters krijgen lokaal te veel macht. De politie mag zelfs huizen binnendringen. Een onschuldig feestje kan gekwalificeerd worden als strafbare samenscholing.

Een wet dreigt te worden ingevoerd voor de bestrijding van een virus dat al min of meer is uitgedoofd. Bij elke nieuwe seizoensgriep kan de maatschappij door de overheid, buiten de democratische besluitvorming om, worden platgelegd. Die spoedwet is in mijn ogen totalitair en mag er daarom nooit komen.