Dirk J. Uittenbogaard,
Nieuwerkerk aan den IJssel

Veel mensen kunnen zich niet vinden in de wijze waarop ons land bestuurd wordt. Misschien zijn ze tot die conclusie gekomen na veel onderzoek en afwegen van alternatieven en daarom denken een ‘best goed onderbouwd verhaal’ te hebben. Of ze kregen een ingeving tijdens het tanden poetsen.

De politiek is zo goed als los van de werkelijkheid. Heeft u het spotje van de verse CDA- leider gezien? Schaatsend door het land terwijl hij enkele dagen geleden nog zijn excuses heeft moeten maken voor zijn rondjes op waarschijnlijk dezelfde ijzers in Heerenveen? Hoe kort kan een schuldbewust geheugen zijn? En hij moet één van de nieuwe leiders van ons land worden?

Of hoe zit dat met de bestuurlijk top op ministeries, in de provinciale staten, de gemeentes? Wie zich verdiept in de politieke kleur van topambtenaren zal concluderen dat ook het uitvoerende topkader op ministeries veelal politiek gekleurd is en dat die verhouding niet representatief is voor de laatste verkiezingsuitslagen.

Andere vraag: hebt u wel eens gekeken naar de ‘verdeling’ van politieke partijen over de burgemeesters? Het Algemeen Dagblad heeft in 2018 het volgende gemeld: “De overgrote meerderheid van de Nederlandse burgemeesters wordt nog altijd geleverd door de drie traditionele bestuurderspartijen. In 2017 was 83 procent van alle burgemeesters lid van CDA, VVD of PvdA, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

En nu komen de verkiezingen eraan. Ik ben ervan overtuigd dat stemmen op een andere – al dan niet verse – politieke partij, geen verandering te weeg brengt. Maar als u toch een majeure verandering wilt, wat dan?

Kunnen we het systeem veranderen door er niet aan mee te doen?

Rekensommetje

  1. Er zijn 17,4 miljoen inwoners. Door 0,9 miljoen ‘niet stemgerechtigden’ boven de 18 en 3,4 miljoen landgenoten onder de 18, komen we op 13,1 miljoen potentiële stemmers (75% van de bevolking).
  2. Als we nu eens weten te bewerkstelligen dat in totaal 50% in maart blanco (2017: 0,2%) of helemaal niet stemt (2017: 18,4%).
  3. Stel dat de stemverdeling richting de huidige poll-uitkomsten gaat waarbij we dan als grootste partij de VVD zien met 40 zetels = 26% van alle te vergeven 2e Kamerzetels.
  4. Dat betekent in feite dat nog geen 10% van de kiezers daadwerkelijk heeft gekozen voor het partijprogramma van de VVD als leidend perspectief voor de toekomst van 17,4 miljoen landgenoten. Dan moet er toch een discussie op gang komen of deze manier van ‘landsbestuur’ kiezen de juiste is?

    Tot die tijd luidt mijn advies: stem voor verandering, stem blanco.