‘Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen’, aldus een beroemd citaat over de vrijheid van meningsuiting dat ten onrechte aan de Franse Verlichtingsdenker Voltaire (1694-1778) wordt toegeschreven. ‘Maar enkel als u het met mij eens bent’, lijkt Sigrid Kaag (58), minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hiervan te maken.

In haar optreden in het tv-programma Buitenhof van 6 september, bij het aanvaarden van het lijsttrekkerschap van D66, staat het woord ‘verbinden’ centraal. Kaag: ‘In Nederland is er polarisatie op identiteit, jong-oud, gezond-ziek, nieuwkomers en achterstand op de arbeidsmarkt.’ Verbinden wil zeggen: ‘Iedereen hoort erbij, we sluiten niemand uit.’ Maar uitsluiten doet ze volop als ze verklaart: ‘Nee, we gaan ons niet verbinden met PVV en Forum voor Democratie.’ Opvallende uitspraken voor een partij die Democraten 66 heet.

Kaag sluit niet alleen deze twee partijen uit, maar impliciet de honderdduizenden kiezers die op die partijen stemmen. Hoe wil Kaag premier worden als ze de tweede partij van ons land uitsluit? ‘Iedereen hoort erbij, we sluiten niemand uit’, behalve blijkbaar die honderdduizenden kiezers. Die ‘deplorables’ (Hillary Clinton) verwerpt ze en kijkt erop neer.

Kaags partijgenoten zijn niet bepaald het toonbeeld van verbinden en tolerantie. De militante minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven zei dreigend: ‘We gaan afrekenen met mannen.’ Onlangs voegde ze de daad bij het woord: ‘Op universiteiten zijn te veel witte mannen; dat ga ik veranderen.’ Dit is onverbloemd racisme. Begrijpt Van Engelshoven dat niet of wil ze per se raciste zijn? Haar uitspraken zijn ontleend aan de Critical Race Theory uit de VS. En ook hier worden managers ermee geïndoctrineerd via diversiteitscursussen, resulterend in ‘diversity officers’.

Hoe bestaat het dat een minister dit kan beweren zonder dat ze erop wordt aangesproken? Houden we hierbij in gedachten dat Wilders al jaren terecht staat voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Hier wordt met twee maten gemeten! Maar daar zijn we allang niet meer verbaasd over (zie nu weer Grapperhaus). Ik heb in een opiniestuk beschreven hoe identiteitspolitiek een existentiële bedreiging vormt voor de westerse normen en waarden. D66 heeft als vehikel ervan op ons land een ondermijnende uitwerking. De in 2011 overleden filosoof Christopher Hitchens twitterde: ‘How far the termites have spread and how long and how well they have dined.’

Tegenwoordig is het in politiek-correcte kringen gebruikelijk om te zeggen, als je het hartgrondig met iemand oneens bent, dat je je ‘intolerant’ opstelt, of je ‘polariseert’. Of je bent ‘xenofoob, antisemitisch en vrouwonvriendelijk’, aldus Sigrid Kaag in Buitenhof over PVV en Forum.

Er is alle reden om het identiteitsbeleid van de ministers Van Engelshoven en Koolmees marxistisch en discriminatoir te noemen. Bij identiteitspolitiek is er sprake van het in collectieve, raciale hokjes plaatsen van mensen. Het gaat ten koste van ambities en vaardigheden van individuen. Het beleid van D66 mag met reden racistisch genoemd worden.

Ben ik nog te mild? Want waaraan doet dit denken? Inderdaad, de uitlatingen van Van Engelshoven gaan in de richting van fascisme. Hoe diep zijn we gezonken?

Het is natuurlijk veel makkelijker met de vinger naar de ander te wijzen, zoals Kaag doet. Ze meent dat ‘het debat is verruwd’ en ze wil dat ‘met respect en integriteit politiek bedreven wordt.’ Wat goed! Maar interviewer Pieter Jan Hagens noemt dit ‘een open deur, want dat wil toch iedereen?’ Tikkeltje hypocriet is Kaag wel. Ze pareert met het nietszeggende ‘verbinden is het aandragen van oplossingen en verantwoordelijkheid nemen.’ Nou, voor Kaag is er buitengewoon veel werk aan de winkel binnen haar eigen partij. Daar horen we haar natuurlijk niet over.

Oogkleppen, Kaag heeft ze op. Ze heeft eerder gezegd dat het goed gaat met de integratie in ons land. Hoe dik is dan het bord voor haar hoofd, na alles wat we deze zomer hebben meegemaakt … Maar ja, hoe kan het ook anders voor iemand die altijd in hoger sferen in het buitenland was.

Sigrid Kaag zegt democratie hoog in het vaandel te hebben, maar ‘de kroonjuwelen zijn nog niet ingevuld omdat er nu andere prioriteiten zijn.’ Ah, vandaar dat er niets van terecht is gekomen al 54 jaar. Democratie is de maatschappijvorm waarin maximale ruimte bestaat voor verschillen van inzicht. D66 presenteert zich als voorvechter van pluriformiteit. Maar ‘the proof of the pudding is in the eating’ (de praktijk zal het uitwijzen), luidt het Engelse spreekwoord. Verschil van inzicht wordt bij deze partij niet serieus genomen. De beleidskeuzes zijn er juist tegengesteld aan. Kaags partij is bij uitstek niet verbindend, maar marxistisch en racistisch. Ze flirt met fascisme. Ze zou op denkles moeten. Of ben ik nu aan het polariseren?

Frits Bosch is macro-econoom, belegger en schrijver van onder meer Onbehagen bij de elite (2018), Schaft ook Nederland zich af (2019) en Feminisme op de werkvloer (2020). Een eerdere versie van dit blog is gepubliceerd op De Dagelijkse Standaard.

Credits foto: Mohammad Hassanzadeh, Tasmim News Agency, Iran.