Premier Rutte sprak vanavond de natie toe. Dat was een officieel, plechtig, moment, ongewoon voor Nederland en al helemaal ongewoon voor Rutte, die niet houdt van grote woorden en van zoiets als een ‘visie.’ Van Rutte is de uitspraak: ‘Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert.’

De visie van Mark Rutte.

Volgens NRC Handelsblad trof hij bij zijn toespraak tot de natie ‘de juiste toon.’

De ‘toon’ daarover is in Nederland altijd veel te doen. Veel belangrijker lijkt mij de vraag: Kiest hij de juiste koers? En misschien nog wel belangrijker: Is hij degene die de koers kiest en zich daarop laat afrekenen, of laat hij zich door anderen de koers voorschrijven? Over dat laatste sprak Thierry Baudet belangrijke woorden in zijn recente interview met ON! Volgens Baudet is Rutte helemaal geen leider die zelf kiest. Hij volgt bestaande instituten. Hij is dus geen bestuurder. Hij laat zich besturen.

Het nieuws in zijn toespraak tot de natie, was dat Rutte hierin uiteenzette, welke koers hij volgt; die van het RIVM. Dit is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het onderzoeksbureau dat valt onder het gelijknamige Ministerie voor Volksgezondheid en Milieu. Rutte volgt het RIVM blindelings.  

Het RIVM omschreef dat nu door Rutte voorgestelde beleid al eerder. Dus wat dat betreft werd er in de toespraak niets nieuws gezegd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het verschijnsel van de ‘groepsimmuniteit.’  Jaap van Dissel, de baas van het RIVM, gaf aan; Meer dan de helft van de bevolking van Nederland zal het virus krijgen. Dit in navolging op de uitspraak van Merkel dat 70% van de Duitse bevolking het virus zal krijgen. Van Dissel sprak in dit verband al drie dagen eerder over dit beleid:

‘Van Dissel baseert zijn inschatting op het zogenaamde internationale ‘reproductiegetal’, het cijfer dat aangeeft hoeveel mensen gemiddeld besmet raken door één ziek persoon. Dat schommelt op dit moment tussen de 1,5 en 2. Trek je die lijn door, dan krijgt 50 tot 60 procent van de Nederlanders het virus. Dat hoeft geen ramp te zijn, zegt Van Dissel. „De meeste mensen krijgen milde klachten.” Wel wil het RIVM een piek van besmettingen en te grote druk op de zorg voorkomen door de verspreiding van het virus te vertragen. Dat is vanaf nu het doel van het beleid.’

Hij zei daarbij ook:

‘Het is de natuur die zich hier roert.’

Met andere woorden: de natuur moet hier goeddeels het werk doen. Dat is voor een belangrijk deel de strategie achter het doen ontstaan van de zogeheten ‘groepsimmuniteit.’ De eigenlijke term is overigens ‘kudde-immuniteit’, maar dat was een term die Rutte kennelijk liever niet wilde gebruiken. Dat verwees waarschijnlijk net een beetje teveel naar de evolutie: survival of the fittest. De mens als diersoort. Echter, dit is precies wat er bij iedere pandemie automatisch staat te gebeuren: de zwakken zullen sterven, de sterken zullen overleven.

De strategie van de ‘kudde-mentaliteit wordt in de praktijk toegepast door het ingrijpen van de mens op de natuur: Het toedienen van een vaccin. Niet de hele populatie moet worden ingeënt; een deel ervan is genoeg. Dit wordt simpel uitgelegd in het bijgaande filmpje.

Maar bij het coronavirus is er nog helemaal geen sprake van een vaccin. Er ontstaat dan wel een vergelijkbare dynamiek; een deel van de bevolking krijgt de ziekte, overlijdt daar niet aan, en ontwikkelt immuniteit ervoor. Naarmate meer mensen die immuniteit bezitten, zal het virus zich trager verspreiden. Tot de overdracht uiteindelijk helemaal tot stilstand komt. In Engeland is dit nu de gevolgde strategie. Hier legt deze Engelse expert uit hoe de strategie werkt. En waarbij dus vele doden zullen vallen.

Hoeveel? Dat wordt er niet bij gezegd. Maar dat er door het coronavirus veel doden zullen vallen, daarover bestaat geen twijfel. Via de Engelse krant The Guardian werd een rapport gelekt waaruit bleek:

-Het virus zal in Engeland een vol jaar rondwaren.

-Er zullen 7,9 miljoen mensen een ziekenhuisbehandeling moeten ondergaan.

-80% van de Britten zal het virus krijgen.

-Hoeveel zullen er sterven? Dat is afhankelijk van de inschatting van het sterfpercentage. De bevolking van Groot Brittannië is ruim 66 miljoen. Als dit percentage 1% is, wat veel experts zeggen, aldus The Guardian, dan zullen er 531.100 sterven, als het percentage 0,6% is dan zullen er 318,660 sterven.

Dat zijn enorme hoeveelheden doden! Goed, bij afwezigheid van beleid. 80% is meer dan de 70% waar Merkel het over heeft en de 60% waar het RIVM het over heeft. Dat laatste percentage is overigens bij het voor Nederland neergelegde beleid.

Terug naar de toespraak van Rutte.

Die deed het voorkomen alsof er drie scenario’s zijn: Niks doen. Het een en ander doen. Heel veel doen. Rutte volgt het RIVM dat Engeland volgt, dat kiest voor ‘het een en ander doen.’ Zelf stelt Rutte dit zeer gekleurd voor:

“(-) Het eerste scenario is: het virus maximaal controleren.

Dat leidt tot een beheerste verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen.

Dat is het scenario van onze keuze.

(-)

Met deze aanpak waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aankan.

(-)

Het tweede scenario is dat we het virus onbeheerst zijn gang laten gaan.

(-)

Het derde scenario is dat we eindeloos proberen het virus tegen te houden.

Dat betekent dat het land helemaal op slot gaat.

(-)

In dat scenario zouden we ons land feitelijk een jaar of zelfs langer moeten platleggen, met alle gevolgen van dien.”

In werkelijkheid berusten alle drie de scenario’s natuurlijk op de groepsimmuniteit, en niet alleen het scenario dat Rutte aanprijst. Die groepsimmuniteit is niet het gevolg van beleid, die treedt sowieso op. Doe je niets, dan wordt de groepsimmuniteit zeer snel opgebouwd, komt er daardoor snel een einde aan het virus, maar komen er zeer veel mensen in de kritieke fase en zullen er daarom ook zeer veel mensen, vooral ouderen en anderen in de risicogroepen, overlijden. In het RIVM scenario krijgt zestig  of nog veel meer procent het virus, en zullen daaraan tussen de 1 of 0,6 procent overlijden. Of nog veel hogere percentages, maar we weten dit niet precies omdat we alleen weten hoeveel geregistreerde gevallen er zijn. En omdat die registraties in alle landen verschillen, omdat er in het ene land (zoals Zuid-Korea) wel zeer agressief getest werd, en in het andere land niet.

Het is daarom helemaal niet ondenkbaar dat Nederland in het Italië scenario terecht komt, wat nu al 2.158 doden telt.

Volgens Rutte zal de kuddeimmuniteit niet optreden in een situatie van lockdown; het virus zou meteen weer terugkeren zodra je de lockdown opheft. Maar landen als Spanje, Frankrijk, en nu veel te laat ook Italië, kozen wel voor dit scenario. Dit zal een vertragend effect hebben, en dus ook een vertraagde toename van de kudde-immuniteit. De verspreiding van het virus wordt over een nog langere periode uitgesmeerd en de gezondheidszorg zal beter in staat zijn de ernstige gevallen op te vangen.

Aziatische landen kozen voor een strengere aanpak, waarbij zeer veel mensen werden getest en snel geïsoleerd. De resultaten zijn spectaculair. In een aantal van deze landen is het virus nu ingedamd.

In Zuid Korea is het aantal nieuwe besmettingen binnen drie weken onder de 100 nieuwe gevallen per dag gedaald.

Het land telt 53 miljoen inwoners. Er vielen 75 doden.

Maar het RIVM kiest niet voor het Aziatische scenario.

Hoeveel doden zal dat in Nederland veroorzaken? Een simpel rekensommetje met de natte vinger. Er leven 17 miljoen mensen in Nederland. Stel dat 60% het virus krijgt. Dus ruim 10 miljoen. Stel dat 1% eraan overlijdt. Pakweg honderdduizend.  

Natuurlijk, dat kan minder zijn omdat door de techniek van het RIVM inderdaad minder oudere mensen besmet zouden raken en de ‘muur van immuniteit’ vooral door de vitale mensen opgetrokken zou worden. Althans; zo stelt Rutte het voor.

Maar worden jongere, vitale mensen ook werkelijk minder ernstig ziek? Het is opmerkelijk, en verontrustend, hoeveel mensen onder de 50 bijvoorbeeld nu al in de ziekenhuizen in Brabant aan de intensive care liggen.

De zogeheten ‘carnaval-piek.’

U weet wel, de eerste coronapatiënt in Nederland vierde carnaval.U weet wel, dat carnaval dat de Nederlandse overheid niet wilde verbieden. Ook al wisten we toen al zoveel over de uitbraak van het Coronavirus in China.

U weet wel, die eerste patiënten die zonder probleem vanuit Lombardije terug naar Nederland hadden kunnen komen, omdat je ook weer niet zo moest overdrijven met al die maatregelen.

Stemt dit verleden gerust over het nu voorgestelde  Rutte scenario van pappen en nathouden? Nee.