L.J.J. Dorrestijn, Sprang-Capelle

Er is reden genoeg om de huidige rekenrente voor de verplichte pensioenreserves te wantrouwen; al was het maar omdat hiermee de belanghebbenden in een bepaalde richting worden gedwongen. En bij het verlaten van het bestaande (stabiele) pensioensysteem, kan die rekenrente ineens wel worden aangepast, zij het met een andere naam. Deze tegenstrijdigheid valt niet uit te leggen, althans niet door minister Koolmees.