Op de site van het AD werd Stef Blok de vraag gesteld

Is het gevaar voor een harde Brexit nog niet geweken? Hij antwoordde:

“Zeker niet. We gaan een heel ingewikkeld onderhandelingstraject in waarin we afspraken moeten maken over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.”

Met de zin: “We gaan een heel ingewikkeld onderhandelingstraject in …” geeft hij de indruk dat het allemaal heel complex en moeilijk is. Dit is typisch een zin zoals die door ministers gebruikt worden. Ze hebben gewoonweg geen kennis van zaken, maar willen wel de indruk geven er alles van af te weten en dat het allemaal heel moeilijk is. Natuurlijk is het in werkelijkheid allemaal heel eenvoudig. Maar hier wordt de suggestie gewekt alsof de handel door regeringen plaats vindt. Dat is natuurlijk niet zo. Alle handel vindt NIET plaats tussen regeringen, maar tussen bedrijven, met name bedrijven die afhankelijk zijn van import en export. En reken maar dat zij er alles aan zullen doen om deze handel in stand te houden. Het is immers hun eigen belang. Het is de taak van regeringen om het handelsverkeer te regulieren. Dat is echt niet moeilijk.

Door Ad van der Ven, Nijmegen