Geweldig nieuws over onze erkenningsaanvraag: zowel de Raad voor Cultuur als het Commissariaat voor de Media adviseren Mediaminister Slob om ON! toe te laten tot het publieke bestel. Ook de NPO geeft aan geen bezwaar te hebben tegen onze toetreding.

Een fantastisch resultaat voor het ongehoorde geluid!

De CvdM schrijft: “Het CvdM onderstreept het unieke karakter van het Nederlandse publieke omroepbestel, dat ruimte biedt aan alle stromingen en geluiden in de samenleving en openstaat voor toetreding van nieuwe omroepen, waaronder omroepen met een scherpe profilering, zoals Ongehoord Nederland.”

De Raad voor Cultuur meent: “De nieuwe omroepen ON! en ZWART zijn volgens de Raad van toegevoegde waarde, omdat zij een herkenbare stroming vertegenwoordigen, nieuwe doelgroepen bedienen en de verscheidenheid van het aanbod vergroten. De raad wijst daarbij wel expliciet op het belang van journalistieke waarden voor het vertrouwen in het publieke omroepbestel.”

Nu ligt de finale beslissing bij de Mediaminister, die voor 1 augustus zijn besluit bekend moet maken.