Ferry d H, Haarlem

Nu Nederland zich voorbereidt op een alternatieve dodenherdenking op 4 mei zal een ieder weer emotioneel geraakt worden door het afschuwelijke en onvoorstelbare leed, de overvloed aan onrecht, de ervaringen van en verhalen over alle slachtoffers van de 2e wereldoorlog.

Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van verreweg de meeste deelnemers aan deze herdenking. Toch mag en moet elke participant tijdens het herdenken reflecteren op zijn huidige positie en stellingname t.a.v. de actuele ontwikkeling in de Nederlandse politiek en in de Nederlandse samenleving. 

De genocide op een verspreid volk als gevolg van irrationele Jodenhaat staat centraal in deze wereldoorlog. Men zou verwachten dat door de collectieve afkeer van deze Jodenhaat, nadrukkelijk theatraal geëtaleerd tijdens de dodenherdenking, de haat tegen Joden (maar ook o.a. Roma, en bepaalde andere bevolkingsgroepen zoals homoseksuelen) is verdwenen of nagenoeg niet meer aanwezig zou zijn. 

Toch kiezen veel van deze herdenkende individuen nu voor bestuurlijke bewegingen die juist beleid voorstaan antisemitisme drastisch te laten toenemen. Ik denk hierbij aan de vrije exploratie van de islam. Ook denk ik aan de NSB die in naam dan wel deed alsof ze opkwamen voor Nederland, maar in werkelijkheid leverden ze ons land natuurlijk uit aan de nazi’s.

Het is genoegzaam bekend dat in de islamitische wereld Jodenhaat algemeen is geaccepteerd. Zo is in het land met de meeste moslims (Indonesië) het Jodendom bij wet verboden. Ook is praktische homofilie er bij wet verboden. En… in de islamitische wereld is dit land geen uitzondering. 

Daarom hoop ik dat tijdens de dodenherdenking elke deelnemer ook stilstaat bij de eigen keuze in actuele ontwikkelingen in Nederland, omdat 80% van het electoraat nog steeds de voorkeur geeft aan politieke correcte partijen die door hun stellingname slordig omgaan met onze soevereiniteit en de vrije exploratie van een racistische godsdienst veilig gesteld willen hebben.