Pieter Bokma, Amersfoort

Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zijn de aanjagers van de tsunami van vluchtelingen. Het zijn er nogal wat. Samen vormen de ngo’s de achtste economie ter wereld. Ze werken voornamelijk in onderontwikkelde landen, zonder welvaart. Ngo’s hebben het liever niet over geld. Ze noemen hun activiteiten hulpverlening.

Er gaat heel veel geld om bij deze ngo’s. Vermoedelijk zijn de behoeftigen maar wat blij met hun ‘hulp’. Dat geldt ook voor corrupte tussenpersonen en leidersfiguren. De hulp bestaat meestal uit verstrekkingen die de arme doelgroep niet kan betalen. Ngo’s leren behoeftigen dat er een hemel is waar de hulp die ze ontvangen vandaan komt. En zo komt de tsunami van gelukzoekers op gang en blijft die tsunami alleen maar groeien, want waar de gelukzoekers vandaan komen, daar wordt het er niet beter op.