Angelique Bosselaar, Bergschenhoek

De problemen stapelen zich in Nederland in rap tempo op;  o.a. woningnood, stikstof, CO2, sterke toename intimidatie en onderdrukking van vrouwen, toename antisemitisme, politie, hulpverleners die belaagd worden, dichtslippen van onze wegen enz. enz.

Ik kijk als burger met stomme verbazing naar de gekte die aan het ontstaan is in Den Haag. Ze lopen (reactief) als kippen zonder kop voortdurend brandjes te blussen zonder de waarheid onder ogen te zien.

Mijns inziens zijn al deze problemen onderdeel van maar 1 echt probleem in Nederland…. ons land is (over)vol! Dit probleem kan alleen aangepakt worden door ons land te ‘sluiten’ (desnoods weer ouderwetse grenscontrole)  voor iedereen van buiten de EU, ook voor echte asielzoekers; Nederland heeft voldoende bijgedragen. Wettelijk regelen dat een tijdelijke verblijfsvergunning nooit meer permanent kan worden, actief remigratie beleid voor mensen uit landen buiten EU en afschaffen dubbele nationaliteit.  En landen die hun illegalen niet willen terugnemen keihard (financieel) aanpakken, geen diplomatiek geleuter meer.

Als dit door verdragen niet mogelijk is, verdrag opzeggen. Want als we wachten tot er bereidheid komt om een gedateerd  vluchtelingenverdrag uit 1951 aan te passen, dan is ons land al naar de sodemieter. Als we niet snel politieke leiders krijgen met ‘ballen’  en dus een ander stemgedrag van het Nederlandse electoraat, dan is er weinig hoop voor Nederland.