Een geweldige prestatie! Ongehoord Nederland heeft 59.429 betalende leden in 2020. Daarmee overschrijdt onze aspirant-omroepvereniging ruimschoots het minimumaantal van 50.000 leden voor toelating tot het publieke omroepbestel van Hilversum 

Alle leden, alle vrijwilligers en het Team ON! hartelijk dank voor jullie steun. We hebben nu bijna 20 procent meer leden dan vorig jaar. En de groei gaat door. Ook in 2021 bouwt Ongehoord Nederland verder aan een brede beweging met uw eerlijke stem in video-programma’s, blogs en brieven. Het patriottische geluid waarin Nederlandse tradities, kritiek op massa-immigratie en behoud van de nationale soevereiniteit voorop staan, wint met onze toetreding tot de Nederlandse Publieke Omroep aan terrein. Blijf ons dus volgen.

Uiterlijk 1 augustus beslist minister Media (nu Arie Slob) over onze definitieve toetreding na adviezen van het Commissariaat voor de Media, Raad voor Cultuur en de NPO. 

Vragen, opmerkingen, reacties? Volg aanstaande zaterdag om 19:30u Q&A # 3, de vraag & antwoordrubriek van omroep ON! op Youtube waarin ik uw vragen persoonlijk beantwoord. 

Arnold Karskens

Voorzitter omroep Ongehoord Nederland