A.B.H.M. van Thiel, Krimpen aan den IJssel

Vast staat dat de voorwaarden die Mark Rutte verbindt aan zijn instemming met het EU-herstelfonds niet zullen worden vervuld. De noodrem, bedacht om hervormingen in de eurozone-schuldenlanden te bewerkstelligen, zal een slag in de lucht blijken te zijn. Ga maar na.

De Europese Unie keurt schending van internationale overeenkomsten altijd goed. En wel om de volgende reden: parce que c’est la France (vert. omdat het Frankrijk is). Enkele jaren geleden werd in het EU-parlement aan Jean Claude Juncker, de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, de vraag gesteld: ‘Waarom hoeft Frankrijk niet te voldoen aan zijn verplichtingen uit het Stabiliteitspact?

Het antwoord van Juncker: ‘Parce que c’est la France’. Het Stabiliteitspact is een reeks afspraken om de waardevastheid van de euro te garanderen. De belangrijkste verplichting is dat de staatsschuld van de landen van de eurozone niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bruto nationaal product (bnp). Frankrijk heeft aan deze verplichting nooit voldaan, evenmin als de overige eurozone-schuldenlanden. De laatste jaren was de staatsschuld van Frankrijk circa 110 product van het bnp.

Het is niet alleen financieel, maar ook politiek onmogelijk dat Frankrijk, met een werkweek van 35 uur en een pensioenleeftijd van 62 jaar (voor spoor- en metromachinisten: 52 jaar), voldoet aan de 60-procentsregel. Deze rechten zijn onaantastbaar en worden afgedwongen door stakingen. Daarom blijft Frankrijk niet in staat te concurreren met moderne landen en is het tot bedelen genoodzaakt. Dit laatste noemt Frankrijk: solidariteit, iets dat je kunt eisen.

Mutatis mutandis geldt voor de overige eurozone-schuldenlanden hetzelfde: ook zij kunnen onmogelijk voldoen aan deze regel. Voor het geval iemand denkt dat het Europees Hof van Justitie te Luxemburg nakoming van akkoorden kan afdwingen: hiervan heeft Nederland niets te verwachten. De rechters van dit Hof zijn in toga vermomde EU-ambtenaren. Veel van hun vonnissen worden geschreven door ambtenaren. Het Verenigd Koninkrijk heeft in tientallen jaren talrijke procedures bij dit Hof gevoerd en deze vrijwel alle verloren.

In de EU is ‘parce que c’est la France’ het heersende motto. De EU behandelt de overige eurozone-schuldenlanden niet anders dan Frankrijk. Daarom moeten we ervan uitgaan dat de EU schending van ook deze internationale afspraken zal goedkeuren. Parce que c’est la Grèce. Parce que c’est L’Italie. Parce que c’est le Portugal. Parce que c’est L’Espagne.

De voorwaarden van Rutte zullen dus niet worden vervuld. Er komt geen hervorming van betekenis. Zodra de 750 miljard euro is verjubeld, komt er een nieuw ‘noodfonds’. Op 17 maart 2021 beslist de Nederlandse kiezer of Nederland dan opnieuw zal worden geplunderd.