Chris van Henegouwen, Amsterdam

De oneerlijkheid van links werd onbedoeld weer eens breed uitgemeten in Nieuwsuur van afgelopen weekend. Zonder een woord vuil te maken aan de veroorzakers van de ellende, werden in een misleidende uitzending de dramatische gevolgen van de door het tweede kabinet Rutte ingevoerde participatiewet belicht.

Het behoort tot de normale journalistiek ook de ontstaansgeschiedenis van een maatschappelijk probleem te schetsen. Nieuwsuur sloeg dit over. De blunders van PvdA en FNV bij de totstandkoming van de participatiewet werden verzwegen. In plaats daarvan mochten deze organisaties uitweiden over hun mooie politieke ideeën.

Iedereen die verantwoordelijkheid droeg bij de totstandkoming van dit betreurenswaardige stuk wetgeving werd uit de wind gehouden. De PvdA was acht jaar geleden, en nog steeds, bezeten van de gedachte dat ‘de economie gered’ moest worden door de overheid. In werkelijkheid was er sprake van onrealistische, destructieve eisen van de EU over de omvang van het begrotingstekort.

De sociaaldemocraten committeerden zich volledig aan de daaropvolgende bezuinigingsdrift die tot onnodige sociale en economische schade heeft geleid. Het werd voor de PvdA de grootste verkiezingsnederlaag in de parlementaire geschiedenis. Die overigens geen persoonlijke gevolgen heeft gehad voor de hoofdrolspelers in dit drama en door de partij niet verwerkt, maar onder het tapijt is geveegd.

Bij de formatie van Rutte-II had de PvdA nog een voor haar achterban redelijk regeerakkoord weten af te sluiten, maar een groot deel ervan verdween in het voorjaar van 2013 al in de prullenbak, tijdens de totstandkoming van een sociaal akkoord. PvdA-fractieleider Samsom, minister van Sociale Zaken Asscher en FNV-voorzitter Heerts zetten daarin een punt achter decennia sociale politiek. Wetgeving die nog was ingevoerd door het kabinet Den Uyl werd door de moderne socialisten bij het grofvuil gezet. De meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt, jongeren met een handicap, verloren hun recht op sociale voorzieningen en aangepaste arbeidsplaatsen.

Dit leverde de schatkist ruim een miljard euro op, en dat was het doorslaggevende motief van de onderhandelaars. Van vele kanten werd gewaarschuwd voor de sociale en financiële problemen die het gevolg zouden zijn. De Kamerfractie van de PvdA hielp echter als braaf stemvee de draconische participatiewet aan een meerderheid.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma was bereid haar sociale reputatie te grabbel te gooien en het wangedrocht door het parlement te loodsen. Daarvoor is ze beloond met het commissarisschap van de provincie Drenthe. Heerts kreeg een burgemeesterspost in de schoot geworpen en Samsom geniet een vorstelijk salaris in Brussel. De falende Asscher mag opnieuw de kar trekken bij de volgende Kamerverkiezingen.

De redactie van Nieuwsuur kent de voorgeschiedenis, maar besloot om de vuile progressieve was niet buiten te hangen en liet drie gasten aan het woord die eromheen praatten. Volgens hetzelfde stramien toont de NOS steevast ‘vredelievende’ moslims na een islamitische terroristische aanslag.

De kijker dient een positief beeld te houden van links en zijn idealen en bestuurders. Intussen zitten de gedupeerden van de participatiewet zonder inkomen en zonder toekomstperspectief thuis op de bank. Het bevestigt het beeld dat functionarissen in de politiek belangrijker zijn dan beleid, dat linkse idealen eerder tot doel hebben hoogopgeleiden aan lucratieve banen te helpen dan de belangen van gewone mensen met een zwakke sociale positie te behartigen.