L.J.J. Dorrestijn, Sprang-Capelle

De milieulobby, ook vervlochten met ambtenaren en politici, heeft bedacht dat Nederland te weinig bos heeft. Merkwaardig, na de recente uitleg door Staatsbosbeheer waarom er zoveel gekapt wordt. Of wil men de (dure) import van hout voor biomassacentrales voorkomen?

De argumenten voor nieuwe bossen raken kant nog wal. Nederland zou met 8 procent bos ‘achterblijven’ bij landen met 30 procent bos. Zijn die landen dan even dicht bevolkt, hebben ze naar verhouding even veel landbouwgrond/weilanden, veengebieden, waterlopen, meren en wegen? En wat is de bijdrage van die nieuwe bossen aan het milieu als de bomen, die CO2 opnemen, vervolgens toch weer verbrand worden, waardoor veel CO2 vrijkomt?