Belangwekkend onderzoek in de Telegraaf van 8 februari 2020. 65% van de Nederlanders wil inperking van de immigratie. En bijna de helft van de allochtonen in Nederland (48%) deelt die opvatting.

Het curieuze van bovenstaande is echter dat van die 65% van de Nederlanders, er velen op partijen stemmen die niets zullen doen om de gestage immigrantenstroom in te dammen.

CDA en VVD nemen in aanloop naar de verkiezingen in 2021 alvast een voorschot op de immigratieproblematiek met stoere woorden van het CDA over een bovengrens voor immigratie en de VVD trapt af door te stellen dat Schengen in gevaar komt wanneer andere EU-landen illegale immigranten doorsturen naar Nederland.

Dezelfde partijen die het pact van Marrakesh volledig omarmden en partijen die iedere keer weer braaf tekenen bij het kruisje wanneer Brussel hen opdraagt te tekenen, ook wanneer het over immigratie gaat.

Daarenboven willen partijen als CDA en VVD niet samenwerken met de PVV en het FvD, partijen die daadwerkelijk iets willen doen het immigratieprobleem dat Nederland al decennia treft.

Het CDA en de VVD verkiezen immigratie-promotende partijen als GroenLinks en D66 dus boven immigratie-beperkende partijen als FvD en PVV.

Een stem op CDA of VVD is dan ook een stem voor méér immigratie en daarmee voor meer druk op de gezondheidszorg, de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Je kunt je zelfs afvragen of de VVD belang heeft bij meer immigranten, want daarmee houd je het minimumloon laag en dat verheugt een deel van de VVD-achterban zeker.

Meer immigratie zorgt voor meer (klassen)strijd aan de onderkant van de samenleving. Het is daarom verbazingwekkend dat partijen als PvdA en SP de immigratie niet willen inperken. Juist deze partijen pretenderen op te komen voor de sociaal zwakkeren. Deze sociaal zwakkeren zijn echter niet geholpen met meer immigratie, omdat zij op de arbeidsmarkt en de woningmarkt met de nieuwkomers moeten concurreren.

Dat Nederland de immigratie krijgt waar het op stemt is niet alleen te danken aan het electoraat van eerdergenoemde partijen. Ook de PVV en FvD kunnen meer doen om stemmers naar zich toe trekken. De PVV bijvoorbeeld door onderscheid te maken tussen islam en islamisten. Om het even te verduidelijken: niet iedere Rus was een communist en zo is niet iedere moslim een islamist. Toen Wilders zich op de markt van Den Haag begaf was hij populair bij veel Marokkaanse marktkooplui. Dat zijn hardwerkende Nederlandse Marokkanen en een onderdeel van de 48% die ook inperking van immigratie willen.

Een potentieel dat door PVV en FvD verder kan worden aangeboord wanneer zij nog handiger opereren en beter onderscheid maken tussen autochtonen die hard werken en autochtonen die er een zooitje van maken. Dus containerbegrippen als ‘islam’, ‘Marokkanen’ en ‘Turken’ zijn naar mijn mening onhandig.

CDA en VVD doen dat handiger en trekken dit gedeelte van het electoraat naar zich toe met uitspraken over immigratie die zij vervolgens niet nakomen. De campagne is al begonnen en het CDA en de VVD zijn zich daar terdege van bewust.

Het is dus zaak voor immigratie-kritische partijen om te counteren: niet door te schreeuwen, niet met chocoladeletters en niet met emotionele tweets, maar wel met het rustig, keer op keer uitleggen van de noodzaak immigratie te stoppen of beperken.

Daarnaast door vragen te stellen aan enerzijds partijen die veinzen het immigratieprobleem te willen aanpakken en anderzijds aan partijen die immigratie promoten.

Vragen als:

  • U zegt immigratie te willen inperken, maar u werkt samen met partijen die immigratie promoten, kunt u dat uitleggen?
  • U zegt op te komen voor minderheden in Nederland, aan de andere kant heeft u niets gedaan immigratie te stoppen waardoor de druk op minderheden in Nederland door immigratie is toegenomen. Kunt u uw beleid verklaren?
  • U zegt dat u minder stikstof wil in Nederland, maar met een ongebreidelde bevolkingsgroei zal de stikstofproblematiek alleen maar toenemen. Hoe rijmt u dat met uw verkiezingsbelofte?

Stel dat soort vragen en blijf ze stellen.

65% van de Nederlanders vindt u aan uw zijde.

Wilt u reageren?
Dat kan op Facebook of op Twitter.