Het in Den Haag gevestigde International Criminal Court (ICC) laat zich gebruiken door de Arabische lobby tegen Israël. Waar de Verenigde Naties (VN) met 192 lidstaten eerder heeft bewezen een vaste agenda te hanteren om de Joodse staat te veroordelen, laat het internationaal strafhof ICC, waar zich zo’n 60 landen -onder andere Nederland- aan hebben geconformeerd, zich nu ook voor het politieke karretje spannen. Het ICC sprak afgelopen vrijdag 5 februari 2021 uit, dat het jurisdictie heeft over Judea en Samaria (Westelijke Jordaanoever) Jeruzalem en Gaza.

De strijd tegen de Joodse staat beperkt zich al lang niet meer tot aanslagen, vliegtuigkapingen, guerrilla en raketbeschietingen. Internationaal is een uitgebreid anti-Israëlisch netwerk opgetuigd in bestuursorganisaties en in Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s). Onlangs wist deze tactiek te bereiken dat de VN de Tempelberg, de plek waar de tempel van Salomo heeft gestaan, in Jeruzalem niet langer als Joods erfgoed beschouwt maar als islamitisch erfgoed. De naam is veranderd in Haram al-Sharif. Nederland (lees: kabinet Rutte 3) vindt dat een goed idee en stemt ermee in. Het ICC heeft dus nu bepaald dat Jeruzalem, Judea en Samaria en Gaza gebieden zijn die onder jurisdictie van het ICC staan. Daarmee wordt inbreuk gedaan op de soevereiniteit van Israël en bedrijft dit gremium politiek.

Judea en Samaria is de Israëlische provincie waarbinnen Palestijnse reservaten of Palestijnse gebieden met zelfbestuur zijn toegestaan. Die afspraken zijn gemaakt in de Oslo-akkoorden van 1993. Het zijn dus gebieden, geen staat of volk, maar een overblijfsel uit 1948 toen de voorouders van deze Arabieren geen Israëliër wilden worden maar ook niet welkom waren in de landen van herkomst. Buiten Israël leven deze Palestijnen in kampen in Libanon, Syrië en Jordanië zonder rechten als tweederangs gediscrimineerde vreemdelingen zonder status. In Libanon bijvoorbeeld worden ze als laatste ingeënt tegen het corona-virus, zo heeft de Libanese overheid bekend gemaakt. De prioriteit van de steenrijke PLO, het vanuit Qatar gefinancierde en door Iran bewapende Hamas dat de scepter zwaait in Gaza, noch de VN of het ICC ligt niet bij het lot van de Palestijnen. Hun voorkeur ligt bij het de-legitimeren van de Joodse staat.

Israël is geen lid van het ICC en hoeft zich van deze uitspraak niets aan te trekken. Het zal geen mensen uitleveren of onderzoekers toelaten. Dat zou op zichzelf al een belediging zijn van het uitstekende rechtssysteem dat het land rijk is. De Israel Defense Forces (IDF) is niet alleen één van de beste legers ter wereld, het behoort ook tot de meest morele strijdkrachten van de wereld. Juist zijn enorme precisie en sterke inlichtingendiensten hebben ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk burgerslachtoffers bij het verdedigen van Israël vallen.

Het omgekeerde gebeurt als Hamas ongericht raketten op Israëlische burgers afvuurt of wanneer Palestijnen wekelijks aanslagen plegen op Joodse burgers en militairen. Deze acties tegen Israël worden gevoed door de Europese Unie, dat niet alleen illegale activiteiten in Israël ontplooit, maar ook NGO’s ondersteunt die Israëlische belangen dwarsbomen. Zelfs de bouw van huizen of aanleg van wegen worden bemoeilijkt door deze actiegroepen. Dat hoort allemaal bij een democratie, maar het geeft wel aan dat Nederland en de EU geen koosjere rol hebben in het geheel.

Aanslagen, zoals op de 17-jarige Rina Shnerb op 23 augustus 2019, blijken bekostigd met Nederlands belastinggeld en de EU met Nederland voorop slaat een raar figuur omdat het producten uit Israël labelt, Palestijnse schoolboeken vol Jodenhaat financiert en groezelige Palestijnse milities steunt. En nu dus mogelijk ICC-rechtszaken tegen Israëliërs die, als het tot veroordelingen komt, niet meer veilig door landen kunnen reizen die wel lid zijn van het ICC. De situatie zou dus kunnen bestaan dat Palestijnse terroristen vrij reizen binnen de EU en Nederland, maar een Israëlische legerbevelhebber of politicus niet.

Het ICC en daarmee Nederland begeven zich politiek en moreel op glad ijs, als dat nog niet duidelijk is.

Ernst Lissauer is chef parlementaire redactie van omroep ON!