De gruwelijke onthoofding van de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty door een Tsjetsjeense salafist en de hetze van de ouders van de islamitische scholieren tegen de leraar kwamen niet uit de lucht vallen. Het letterlijk navolgen van het leven van Mohammed en zijn eerste volgelingen is de basisimpuls in conservatief-islamitische kring. Het gaat zelfs zover dat salafisten een apart loopje hebben, ze imiteren de in de bronnen beschreven manier van wandelen van de stichter van de islam.

Het is in wezen onvermijdelijk dat deze mentaliteit leidt tot Al Qaeda en IS, de uiterste consequentie van deze impuls. De tante van de 13-jarige moslimleerlinge die de klacht indiende tegen geschiedenisleraar Paty omdat hij de profeet Mohammed had beledigd, heeft zich in 2014 aangesloten bij Islamitische Staat (IS). IS wil de materiële samenleving van de vroege islam reproduceren, met zijn sociale organisatie, gebruiken, wetgeving enzovoorts, zij het met moderne (westerse) infrastructuur. De verwachting van de Islamitische Staat was dan ook dat door een replica te bouwen van de vroegislamitische samenleving ook de herhaling van de vroege imperiale expansie van de islam binnen bereik zou komen. Allah zou hen doen overwinnen.

Volgens de islamitische orthodoxie was het voorbeeld van Mohammed ‒ zijn woorden, daden en gedrag ‒ goddelijk geïnspireerd. Daarom geldt hij in islamitische kringen als ‘de meest perfecte mens’ en een ‘wandelende koran’. In de bronteksten heeft hij meerdere gezichten. Enerzijds wordt hij beschreven als een zachtaardige man die oude vrouwtjes hielp en met kinderen speelde die hij tegenkwam. Aan de andere kant ook als meedogenloos machtspoliticus en krijgsheer, die critici liet liquideren, onder wie een zwangere vrouw die een kritisch gedichtje over hem gemaakt had, en die opdracht gaf tot de liquidatie van een Joodse dichter omdat hij Mohammed een dictator had genoemd.

Verder een religieus fanaticus, die beweerde dat de bomen en stenen tegen hem spraken, die de economie van zijn staat draaiende hield door karavanen te overvallen, zichzelf trots ‘de lachende doder’ noemde, de massamoord op de Joodse Banu Quraizah-stam beval nadat hij ze had beticht van ‘verraad’, nadat hij eerder twee andere Joodse stammen verdreven had. Mohammed voerde legers aan om het Arabische schiereiland onder het gezag van de islam te brengen en stuurde expedities erop uit om Romeinse nederzettingen te plunderen.

In een betrouwbaar geachte hadith lezen we dat hij door Allah gestuurd is om de ongelovigen te doden totdat zij de islam accepteren, het gebed verrichten en de verplichte belasting (zakat) betalen. Alleen dan, als zij zich onderwerpen, is hun leven en bezit veilig. Behalve in het recht, dat wil zeggen als ze een zonde begaan waarop in de sharia een lijfstraf of de doodstraf staat.

Behalve rooftochten was slavenhandel een tweede pijler van de mohammedaanse economie. Volgens de islamitische bronnen voltrokken de moslims met grote regelmaat strooptochten tegen heidense stammen, waarbij de mannen werden gedood en de vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt. De buit werd onder de krijgers verdeeld of verkocht op slavenmarkten. Het islamitische recht besteed minutieuze aandacht aan de regels omtrent de verdeling van dergelijke oorlogsbuit en er is zelfs een heel hoofdstuk in de koran aan gewijd, al-Anfaal. Mohammed had volgens de bronnen ook de gewoonte om uitzonderingen op de sharia te maken die enkel op hem van toepassing waren, maar op niemand anders. Zo had hij op een bepaald moment elf vrouwen, terwijl andere moslims er maximaal vier mochten hebben (en een onbeperkt aantal tijdens rooftochten tot slaaf gemaakte concubines). Dit leidde ertoe dat Aïsja, zijn jongste echtgenote, die hij huwde toen ze zes jaar oud was (het huwelijk werd geconsummeerd toen ze negen was), cynisch tegen hem opmerkte dat ze indruk had dat de Heer ‘zich haast om zijn wensen en verlangens te vervullen’.

Volgens de bronnen probeerde Mohammed het aanvankelijk op een akkoordje te gooien met de Joodse stammen in Medina, in de verwachting dat zij hem als profeet zouden erkennen en zich tot de islam zouden bekeren. Toen ze dat weigerden, werd hij een jodenhater en begon het aantal anti-Joodse passages in de koran sterk toe te nemen. De overleveringen zeggen dat de stichter van de islam onverwachts en vroegtijdig is gestorven, waarbij de schuld bij een Jodin wordt gelegd die hem zou hebben vergiftigd nadat hij de vesting Khaibar had ingenomen.

Omdat Mohammed geen zoons had toen hij stierf en geen opvolger had aangewezen, kwam het tot conflicten onder de eerste moslims. Dit werd aanvankelijk onderdrukt door zijn twee schoonvaders, abu Bakr en Omar, die de eerste twee kaliefen werden, maar de politieke spanningen resulteerden in de moord op de derde kalief, zijn schoonzoon Othman, en vervolgens de moord op de vierde kalief, zijn neef en schoonzoon Ali. Deze politieke conflicten vormen de basis voor het nog altijd bestaande schisma tussen soennieten en sjiieten. Hoe dan ook, de jonge Tsjetsjeense ‘vluchteling’ die Samuel Paty afslachtte, wordt beschouwd als een goede moslim. Die het volmaakte gedragsvoorbeeld van zijn Profeet volgt en naïeve westerlingen met de neus op de feiten over de islam drukt.

Jason Walters is filosoof en sinds 2013 werkzaam als analist bij een adviesbedrijf in de inlichtingenwereld. Hij was lid van de Hofstadgroep en zat van 2005 tot 2013 in de gevangenis. Daar bestudeerde hij de islam en verliet het geloof.