Het kabinet voerde een crisisoverleg naar aanleiding van het coronavirus en gaf daarna een persconferentie, waaruit vooral veel gebrek aan urgentie bleek.

Er werd gesproken over ‘maatregelen’, waarbij er in werkelijkheid sprake was van ‘suggesties’ en ‘adviezen.’ Niets wordt afgedwongen. Zo was er de suggestie om geen bijeenkomsten te organiseren met meer dan honderd mensen, maar scholen met meer dan honderd mensen blijven gewoon open. Dan kun je natuurlijk zeggen; in een klas zitten er geen honderd bij elkaar, maar heeft u wel eens een school meegemaakt waarvan de klassen uit gingen?

Alle scholen blijven sowieso gewoon open. Daarbij gaat het kabinet in tegen het advies van de schoolleiders.

De schoolleiders hebben daar goede redenen voor:

“Van Ooijen wijst op het enorme besmettingsrisico binnen scholen.”

“Uit een recente peiling van ons blijkt dat op 26% van de scholen leerlingen thuisblijven en op 7% ervan ook leraren. Zij hebben mogelijk elkaar besmet, zeker in het voortgezet onderwijs, waar de samenstelling van klassen helemaal wisselend is. Bovendien wordt het voor de overgebleven docenten daardoor steeds intensiever om les te geven en worden ze voor meer ingezet. Plus de angst die er natuurlijk heerst bij leraren.”

Ook in andere Europese landen worden de scholen gesloten. Zoals vandaag nog in Ierland. En in Frankrijk. En in België. Rutte zegt vanavond in de Kamer dat hij eigenlijk ook de scholen zou willen sluiten, maar het toch niet doet. Want hij is niet van de regering die regeert. Hij laat zich aansturen door instituten met hun soms ondoorgrondelijke redeneringen. De ‘maatschappelijke ontwrichting’ zou te groot zijn als de scholen gesloten worden, zei de premier.

Alsof je die maatschappelijke ontwrichting door het coronavirus zou kunnen tegenhouden! Vroeg of laat veroorzaakt het coronavirus nu eenmaal sowieso die maatschappelijke ontwrichting. Dat zien we in Italië.

Er is geen enkele reden om te denken dat het Italiaanse scenario niet voor Nederland op zou gaan. Op zijn minst omdat het Nederlandse kabinet weigert om zware maatregelen te nemen. Personen die het virus in China hebben meegemaakt, kijken hier met verbazing naar.

Kijk dan eens naar de zware maatregelen die een land als Israël heeft genomen.

Maar hier straalt de premier vooral uit: Niks aan het handje. Blijf maar even thuis als je begint te hoesten. En stuur je kinderen gerust naar school.

Dat is onverantwoordelijk beleid.