Er zit meer dan voldoende in de pensioenpot om te kunnen voldoen aan de verplichtingen nu en in de toekomst. Ook voor het aanpassen aan de inflatie, waardoor koopkracht behouden blijft; de zogeheten indexering. Kijk bijvoorbeeld naar dit filmpje met econoom Rob de Brouwer.

Desondanks blijft de dreiging tot pensioenkorting als het zwaard van Damocles boven gepensioneerden en werkenden hangen. En van indexering is geen sprake.

60% van het totaalbedrag aan pensioengelden in de EU zit in de Nederlandse pensioenfondsen (zo’n 1700 miljard Euro). Terwijl er in de overige EU landen -die dus met elkaar slechts 40% van de pensioengelden bezitten – wel geïndexeerd wordt, vertelt Minister Koolmees van SZW het sprookje dat indexatie niet mogelijk is. En sterker nog; dat er gekort moet worden op de pensioenuitkeringen om deze ook voor de toekomst te kunnen garanderen.

De regering legt de pensioenfondsen een rekenrente van 0,6% op, waardoor dekkingsgraden bij pensioenfondsen onder de 100% komen.

Het ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, geeft op haar website aan: “Over de laatste 20 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ruim 7%.

Ondanks het gemiddelde rendement van 7% over de afgelopen 20 jaar heeft het ABP al 10 jaar niet geïndexeerd. De rekenrente die wordt opgelegd door de regering houdt de ‘vermogens’ bij de pensioenfondsen echter kunstmatig laag, waardoor het lijkt alsof deze niet over voldoende middelen beschikken om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Maar in werkelijkheid zit er meer dan voldoende in de pensioenfondsen, zelfs voor na-indexatie.

In november heeft de partij 50Plus de petitie ‘Kom in actie voor uw pensioen’ overhandigd aan minister Koolmees, die deze met een knikje in ontvangst heeft genomen. Slechts zo’n 60-70 mensen, waaronder ikzelf, waren hierbij aanwezig.

Er hebben inmiddels meerdere kleine acties plaatsgevonden. Het blijkt moeilijk om ouderen (en ook jongeren) ervan te doordringen wat er gaande is en ze vervolgens zover te krijgen, dat zij in actie komen om deze onrechtvaardigheid te bestrijden. (Voor zover de ouderen financieel en fysiek hiertoe in staan zijn.) Inmiddels is er ook een aftrap gemaakt om te bezien of de AOW op termijn niet naar bijstandsniveau gebracht moet/kan worden.

Het is werkelijk ongehoord wat er gebeurt in ons Nederland onder leiding van dit kabinet.

Mirry Romeijn