Laurens van Keulen, Ermelo

Het is ongehoord hoe de media omgaan met corona. Alles wordt in het overdrevene getrokken. De mainstream media (MSM) en het RIVM werken de samenleving een depressie in. Met een beetje pech zullen politici zich hierdoor in de luren laten leggen en onder druk van de media weer nieuwe overdreven maatregelen gaan afkondigen.

Het RIVM presenteert een aantal grafieken op zijn site. De grafiek over de toename van het aantal Covid-19-patiënten geeft een onjuiste weergave, omdat het aantal testen een stuk hoger is, 12.000 meer, dan de week daarvoor. Elders op de site wordt dit ook gezegd. Deze grafiek toont daarmee een sterkere stijging dan wat er werkelijk aan de hand zou kunnen zijn.

Een ander grafiekje, het aantal opnames in de ziekenhuizen, is een veel objectievere waarneming. Voor het juiste perspectief zie je goed de verhoudingen in de tijd en wordt duidelijk dat er ten opzichte van bijvoorbeeld 12 maart niet veel aan de hand is. Het is de taak van de media ongenuanceerde RIVM-grafieken te controleren.

Het wordt tijd dat de media (kranten, NPO) ernstig op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Het noemen van 500.000 doden door corona alleen al is uit zijn verband gerukt en creëert paniek. Ten eerste overlijden er wereldwijd iedere dag 200.000 tot 250.000 mensen. Ten tweede ligt de gemiddelde leeftijd van de overledenen door corona tussen de 80 en 90 jaar. Hoe triest elk sterfgeval ook is, het is veel minder erg als iemand van 85 overlijdt dan iemand van 10 of 40.

Ik denk weleens dat dit land niet meer door politici geregeerd wordt, maar door de media.