H.J. Looijenga, Drachten

‘Coronaspuger komt flink in de problemen’, kopt De Telegraaf van 25 mei. De regel dat de gezichten van straattuig onherkenbaar worden gemaakt voor publicatie, gaat het gezonde verstand te boven. Het druist in tegen het rechtsgevoel.

Wie zich publiekelijk misdraagt en anderen het leven zuur maakt of zelfs in hun veiligheid bedreigt, heeft in mijn ogen ieder recht op respect en privacy verspeeld. Bovendien, aan het straattaalaccent en de vulgariteiten te oordelen, is het zo klaar als een klontje wanneer we met een allochtone ‘jongere’ te maken hebben. Zelfs al is de licht- of donkergetinte huidskleur niet altijd goed te zien door het waas dat hun gezicht moet verbergen.

Weg met die maskerade. Weet dat je met je kop (zwart, blank, bruin of lichtgetint) in de publiciteit kan komen als je je in het openbaar ernstig misdraagt.