Paul Schermers, Apeldoorn

We moeten nu zowat overal mondkapjes dragen. Jaap van Dissel van het RIVM heeft steeds gezegd dat mondkapjes schijnveiligheid zijn. Er is geen bewijs dat mondkapjes effect hebben op de overdracht van Covid-19. Er is wel bewijs dat mondkapjes schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark heeft gezegd dat mondkapjes geen medisch doel dienen, maar nodig zijn om ons gedrag te beïnvloeden. De overheid voert dus gedragsexperimenten met ons uit. Experimenten waarbij mogelijk gezondheidsschade te verwachten is, zijn door de Code van Neurenberg verboden en ongrondwettelijk (artikel 10: eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; artikel 11: onaantastbaarheid van het lichaam. Verder de Wet medisch-wetenschappelijk ondersoek met mensen).

Dit is niet in het belang van de volksgezondheid. Een directe of indirecte mondkapjesplicht is een vorm van machtsmisbruik.