Begrijpelijk dat momenteel alle aandacht gaat naar de coronamaatregelen en de spoedwet. Maar intussen worden er in Brussel veel belangrijkere dingen besproken, zaken die de toekomst van Nederland echt raken. Wordt het niet eens tijd om serieus werk te gaan maken van een Nexit, en Nederland weer neutraal te maken?

Brussel is in de luwte van de corona-ellende op vier belangrijke terreinen druk bezig om haar macht en invloed te vergroten. En op al die vier terreinen is Nederland een van de grote verliezers. Ten eerste de territoriale ambities van de EU. Als het aan de EU ligt, sluiten Servië, Montenegro, Albanië, Noord-Macedonië, Bosnië en Kosovo zich gezellig aan. Om dat voor te bereiden, worden er alvast miljarden in die landen gepompt. Voor Nederland heeft het geen toegevoegde waarde als de hele Balkan bij de EU komt.

Als tweede is er de opdringerigheid van Timmermans en zijn hulpje Diederik Samsom, die een Europees klimaatbeleid willen optuigen met alle kostbare ellende van dien. Er is nog steeds geen enkele reden om je heel veel zorgen te maken over het klimaat, laat staan dat er een reden zou zijn om via de EU hier honderden miljarden aan te besteden. Zeker als je weet dat de helft van de EU-lidstaten netto niet zal bijdragen. De rekening zal dus in een blauwe enveloppe op uw en mijn deurmat vallen.

Dan hebben we ook nog de euro. Door specialisten werd al van begin af aan gewaarschuwd dat deze eenheidsmunt gedoemd was te mislukken. En de coronacrisis wordt door de EU weer gebruikt om de EU om te vormen tot een transferunie, waarbij Nederland mag betalen voor de schulden van de zuidelijke lidstaten. En natuurlijk mogen we ook nog garant staan voor toekomstige schulden. Ook hier weer zal de rekening uiteindelijk in uw brievenbus terecht komen.

Ten vierde heeft Brussel natuurlijk ook al het asielbeleid gekaapt en tot haar eigen verantwoordelijkheid gemaakt. Met het Marrakesj-2 pact zullen we verplicht worden om migranten op te nemen. En daar hebben we dan nauwelijks nog enige invloed op. De EU zal ze halen, u mag het betalen.

Willen we dat allemaal wel? En wat kunnen we er nog tegen doen? Wat mij betreft, gaan we voor de Nexit, onder het motto: Nederland Neutraal.

Nederland Neutraal is niet zozeer terug naar de periode van het interbellum, maar is juist datgene wat bedrijven omschrijven als terug gaan naar hun core business.

Voor zware industrie zijn we nauwelijks nog geschikt. Voor hightech zijn de Aziatische tijgers prachtig, daar is Nederland ook niet meer het aangewezen lapje grond voor. Maar er is één ding dat Nederlanders traditioneel goed kunnen: handelen en zakelijke dienstverlening. Die traditie is al begonnen tijdens de bloeiperiode van de gouden eeuw. Nederland is een handelsland. Om goed handel te kunnen drijven, heb je een bevolking nodig die niet terugschrikt van andere gewoontes, die een woordje over de grens spreekt. Verder een goede infrastructuur, een stabiel politiek klimaat, maar vooral onafhankelijkheid.

Handel drijven staat of valt bij betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Onafhankelijk zijn van Europa, Azië en de VS is een gouden kans voor de Nederlandse economie en ons bedrijfsleven. En daar moeten de centen toch verdiend worden. Heeft iemand hier ooit wantrouwen gevoeld bij een Zwitser? Vast niet, die hebben nu eenmaal een onkreukbaar imago, dankzij de eeuwenlange neutraliteit. Dáár kunnen we een voorbeeld aan nemen.

Ik durf zelfs het woordje gidsland weer in de mond te nemen. Nederland als gidsland voor de vrije handel, als gidsland dat laat zien dat vrijheid in combinatie met een kleine overheid werkt, als gidsland voor de vrijheid in een zich globaliserende wereld.

Nederland Neutraal betekent allereerst uit de EU en toetreden tot de EFTA, de European Free Trade Association. Daarmee is de angst dat we ons ‘terugtrekken achter de dijken’ weggenomen. Er komen geen tariefmuren van Brussel, maar ook geen Brusselse bemoeizucht. Natuurlijk moeten we ook de gulden herinvoeren. De euro is mislukt, laten we dat accepteren.

Na die belangrijke stap is het vooral zaak om in Nederland de boel weer op orde te krijgen.

Een inkrimping van de overheid in al haar facetten is noodzakelijk. Het grootste probleem daarbij zijn de gigantische belangen die machtige groeperingen hebben. Niet alleen de omvangrijke groep ambtenaren is afhankelijk van de overheid, ook het bedrijfsleven maakt handig gebruik van overheidsregulering. De vakbonden doen dit, de milieubeweging en zo zijn er tal van clubs die hun eigen belangen verkopen als ‘algemeen’ belang.

In een Neutraal Nederland kunnen we de invloed van al die clubs terugdringen, zodat mensen uiteindelijk weer zelf kunnen beslissen of ze hun geld willen uitgeven aan het aanleggen van een snelweg, een spoorweg of een bos. Zodat ze zelf kunnen kiezen of ze zich tegen werkloosheid verzekeren. En zo ja, of ze dan een polis willen hebben die 1, 3 of 5 jaar lang 50, 60 of 70 procent uitkeert. Zodat mensen zelf kunnen kiezen of ze willen stoppen met werken als ze 50, 60 of 70 zijn. Geef mensen weer zelf de keuze en ze zullen dát kiezen wat voor hen het beste is. In plaats van het huidige one-size-fits-all principe wordt alles maatwerk.

De eerste stap zou moeten zijn het aanzienlijk verlagen van de belastingdruk. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor; wie een beetje oplet, ziet dat er gigantisch veel geld verspild wordt. En bij lagere inkomsten zal de overheid vanzelf wel moeten gaan inkrimpen.

Individuele vrijheid gaat samen met verantwoordelijkheid. Het betekent ook het niet afschuiven van de eigen problemen op anderen, die daar part noch deel aan hebben.

Het alternatief is de gestage onderwerping aan de EU, een steeds hogere belastingdruk, een groeiend woud aan regels, een steeds sterkere belemmering van eigen initiatief en een overheid met een steeds grotere invloed in de persoonlijke levenssfeer. Als we dat niet willen, dan moeten we nu handelen. Wie staat er op? Wie doet iets?

Wij hebben op 17 maart 2021 de kans. Nederland uit de EU, Nederland Neutraal.

Kim Winkelaar is lid van Forum voor Democratie.

Foto: depositphotos.com