Leuk, zo’n stappenplan repatriëring, maar dit is een mega-operatie! Hoe ga je dat aanpakken zonder het toch al krakende overheidsapparaat nog verder te belasten? Is er iets te verzinnen dat een slimmere dynamiek op gang brengt, waardoor nieuwkomers zelf opkrassen?

Terechte vraag. Om de nadelige gevolgen van vijftig jaar verkeerd immigratiebeleid ongedaan te maken, moet de Nederlandse overheid als de wiedeweerga héél veel doen op héél veel fronten: verdragen opzeggen, onderscheid maken tussen gewenste en ongewenste immigranten, criteria voor uitzetten opstellen en de eisen voor het Nederlanderschap aanscherpen. Ook moet de regering financieel bijdragen aan het opvangen van oorlogsvluchtelingen in hun eigen regio.

Uiteraard kan dit veelomvattende plan niet slagen zonder gedragsprikkels voor immigranten om vrijwillig Nederland te verlaten. Het ontlast de uitvoerende diensten en scheelt meteen geweld, overlast, fraude en criminaliteit. Vijf voorstellen.

Hoofddoekverbod

Een algeheel hoofddoekverbod is een gevoelige slag voor islamitische fanatiekelingen die de sharia willen invoeren in het ongelovige Nederland. Ook de hipste hoofddoek draagt bij aan islamisering van ons vrije land.

De hijaab of niqaab of hoe moslims die lappen of tenten ook noemen, is onderdrukkend voor vrouwen en meisjes: zij worden verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van geestelijk onvolwassen mannen, die hun seksuele impulsen niet onder controle hebben. Belachelijk. In onze cultuur zijn mensen zelf verantwoordelijk. Wat ik als westerling pervers vind, is dat islamitische vrouwen de mannelijke groepseer heten te belichamen. Dit reli-collectivisme is een gevangenis, het berooft vrouwen van hun individualiteit, hun menszijn.

De hoofddoek is de beste voorspeller van moslimfundamentalisme, zegt hoogleraar Ruud Koopmans. Gehoofddoekte moeders geven het verkeerde voorbeeld aan hun kinderen: die worden gehersenspoeld met de ware islam. Deze kinderen vormen een risico omdat ze later op jihad kunnen gaan. Verbied je het uniform van de grondsoldates van Allah, dan zeg je: wij willen geen politieke islam. Voor de echt vrome moslimae is dit een stimulans om vrijwillig met hun gezin naar de dar al-islam te vertrekken.

Kiesrecht intrekken

Dit is dringend: prominente moslims met de nationaliteit van een islamitische dictatuur in het openbaar bestuur brengt het risico op infiltratie (de ‘lange arm’ van Erdoğan en Mohammed VI) met zich mee, ook als die prominenten daar niet op uit zijn.

Stoppen met voortrekken

Asieleisers krijgen niet meer met voorrang een huis en een uitkering. Als ze niet langer voorgetrokken worden, zal het aantal aanvragen dalen. En zodra bekend wordt dat de regering het Marrakesh-verdrag en uitkeringsverdragen met Marokko en Turkije gaat opzeggen, wordt het leven in twee landen in één klap minder aantrekkelijk. Naar verwachting kiest een aantal profiteurs eieren voor zijn geld, om voorgoed richting het eigen huis in het islamitische vaderland te reizen.

Vanzelfsprekend stoppen overheden ook met voorkeursbeleid voor allochtonen: het is afgelopen met de ‘diversiteit’.

Immigratiebeleid à la Denemarken/Canada

Selectief binnenlaten van immigranten houdt in: alleen als ze nodig zijn op de arbeidsmarkt. Het recht op gezinshereniging wordt zeer sterk ingeperkt. Dit is een vertrekprikkel voor moslims die klagen over islamofobie.

Minarettenverbod, moskeestop en moskeesluiting

Een beroemde uitspraak van beoogd kalief Erdoğan is: ‘Moskeeën zijn onze barakken, de koepels onze helmen, minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten.’ Hieruit volgt dat álle minaretten van in ons land gevestigde moskeeën eraf moeten. Ook een bouwstop voor moskeeën ligt voor de hand.

Daarnaast moet de overheid bestaande moskeeën sluiten die geld krijgen van islamitische dictaturen. Soms zal er aanvullend undercoveronderzoek nodig zijn om te bewijzen dat een bepaalde moskee haatpredikers heeft aangetrokken. Bij dit voorstel hoort ook dat alle islamitische scholen dicht moeten.

Alles bij elkaar is dan voor een flink aantal moslims de lol eraf in het land dat hen zo lang heeft gepamperd. Dit verandert de dynamiek. De repatriëring komt alvast op gang en dat is precies de bedoeling. Intussen werkt de overheid het stappenplan repatriëring uit. Mijn volgende blog gaat over integratie.

Wilt u reageren?

Dat kan op Facebook of via: Twitter.