Ik las een positief bericht over loonstijgingen in Nederland. 

https://nos.nl/artikel/2322639-hoogste-loonstijging-in-jaren-prijzen-stijgen-veel-minder-hard.html

Dat is goed nieuws voor de werkenden. Maar het is bitter nieuws voor de gepensioneerden die al veel langer kampen met krimpingen.

In 2006 verhuisden mijn vrouw en ik van Nederland naar Duitsland om daar onder protectie van het z.g. ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ onze pensioentijd actief te genieten. In 2013 werd mijn bedrijfspensioen met 7 % gekort, een jaar later weer met 2 % en in 2019 opnieuw met 9,3 %. Inflatiecorrectie bleek daarbij een vreemd woord te zijn. Ook de AOW-uitkeringen bleven hierin achterwege en toen de belastingwijzigingen voor Nederlanders in het buitenland ook nog een verslechtering betekenden, gaven onze inkomsten een netto inkomensverlies te zien van ca. 28,5 % gerekend vanaf 2010 tot 2020.

Mijn hele werkzame leven heb ik bedrijfspensioenpremie en AOW-premie betaald in tegenstelling tot veel werkenden nu. Het is voor mij onverteerbaar dat wij nu onze hypotheek niet kunnen aflossen, onderhoudswerkzaamheden niet kunnen bekostigen enz. Tot 2010 was en bleef ons glas halfvol. Daarna was het halfleeg. Nu wordt de rest van de inhoud door anderen opgedronken.

Onze verwachtingen bleken illusies. Door de afgrijselijk geslonken inkomsten wordt een uiteindelijk verblijf in Duitsland of een eventuele terugkeer naar Nederland nu en straks waarschijnlijk onmogelijk door de  huisvestingsproblematiek. Maar ook onze levensmoed is weg. Onder invloed van de EU worden o.i. niet-werkenden weggezet als overbodige en uit te persen ballast. Wij vermoeden dat de algemene vraag naar middelen tot zelfdoding zal toenemen.

Door Ad Voskamp, Kleve (Duitsland)