Lidmaatschapsvoorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap
Lidmaatschap staat open voor iedereen die in Nederland woont. Alleen ON! leden van 16 jaar en ouder worden meegeteld voor de berekening van het aantal leden van ON!. 

Contributie
De contributie bedraagt € 5,72. Voor dit bedrag ben je twaalf maanden lang lid van ON! U ontvangt regelmatig per mail informatie van ON!.

Lidmaatschapsduur en opzegging
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot wederopzegging. Lidmaatschappen kunnen worden opgezegd, tenminste 1 maand voor het einde van de lidmaatschapsperiode. Opzeggen kan door een mail te sturen naar leden@ongehoordnederland.nl.

Betaalwijze & betaling
Je kunt je contributie uitsluitend per jaar betalen (bij voorkeur via automatische incasso).

Gegevens aan derden
Je gegevens worden uitsluitend gebruikt door ON!  en worden niet verstrekt aan derden.