L.J.J. Dorrestijn, Sprang-Capelle

Als zelfs niet te achterhalen is hoe de Britse virusvariant hier een school en een zorginstelling hebben bereikt, welk nut hebben dan de corona-app en de strenge lockdownmaatregelen? Zou het niet beter zijn om de samenleving te leren omgaan met specifieke voorzorgen? Dit samengaand met gefaseerd versoepelen van de maatregelen, zodat een betere analyse mogelijk wordt van de effecten van een bepaalde maatregel.

Uiteindelijk zal de terugkeer naar normaal geleidelijk moeten zijn, onder het accepteren van risico’s die voortkomen uit gebrek aan informatie en kennis. Inderdaad kunnen mensen de dood van anderen op hun geweten hebben, net als in het verkeer, de luchtvaart, de drugshandel, de begeleiding van psychopaten, gevechtsoperaties, gerechtelijke fouten, medische fouten, besmette zorgverleners, onkundige curatoren, rookverslaving, falende kinderbescherming en ook door terreur. Het leven bergt gevaren in zich en geen enkele dreiging kan volledig worden uitgebannen. Zelfs niet in een politiestaat.

Wel valt te hopen dat het management van zorginstituten, dat zieke medewerkers opriep om aan het werk te gaan en kantoorpersoneel op de voorrangslijst voor vaccinaties zette, met aanzienlijke boetes worden gecorrigeerd. Ook heeft eindeloos leuteren over een avondklok, zonder dat er sancties worden toegepast, weinig zin als mensen weten dat er niet wordt gehandhaafd.