Voormalig VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn maakt via Twitter duidelijk dat hij op 17 maart niet op FvD, PVV, VVD of CDA stemt, maar op de pro-EU partij Volt. De bekende historicus geeft argumenten, maar snijden ze hout?

Aren Jan Boekestijn: “Wederzijdse afhankelijkheid is blijvend en vergt EU-bestuur.”

Sid Lukkassen: Gedeeltelijk waar. Wederzijdse afhankelijkheid tussen EU-landen is nuttig voor praktische zaken zoals vervoer, maar problematisch als het gaat om immigratie, cultuur- en bevolkingsverandering. Dan blijken de EU-instellingen structureel te worden beheerst door mensen die vinden dat wie massa-immigratie afwijst, inflexibel en racistisch is en niet kan omgaan met een dynamische wereld.

AJB: “Grensoverschrijdende problemen kunnen alleen met grensoverschrijdend bestuur worden opgelost.”

SL: Nee. Dit is een argument tégen de partij Volt en tégen de EU want alleen steekhoudend met een wereldregering. Ook op nationaal niveau is dit argument beperkt bruikbaar, want je kunt landen opknippen in autonome regio’s. Er volgt domweg niet uit dat de EU hét aangewezen niveau is om beleid te maken.

AJB: “Geopolitiek kampt Europa met Xi Jinping die zichzelf voor het leven heeft benoemd. Poetin heeft lak aan nationale grenzen en Biden zoekt de confrontatie met China, waarvoor de EU een hoge prijs betaalt. Antwoord: meer EU-integratie.”

SL: Nee. Dit argument is een selectieve redenatie. Het Chinese regime noemt hij een probleem, maar als de VS dat regime confronteert, is dit ook een probleem. Als de VS het hoe dan ook niet goed kan doen, dan is het antwoord voorbepaald: méér bestuurlijke centralisering bij de EU.

AJB: “Wopke heeft de Nederlandse positie in EU ondermijnd door corona solidariteit te relativeren.”

SL: Onwaar. De coronacrisis is aangegrepen om geld te herverdelen en de transferunie verder te legitimeren. Iedere pandemie trekt voorbij en is dus een tijdelijk probleem, terwijl bij het herverdelen van EU-geld recent de structurele transferunie is vergroot en verdiept. De interne EU-machtsstructuur is met de Brexit ook formeel veranderd. Normaliter zouden de ‘Zuinige Vier’ (Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden) zijn opgetrokken met het Verenigd Koninkrijk, maar sinds Brexit verschoof de EU-machtsbalans ten voordele van het niet zuinige zuiden. ‘Solidariteit’ betekent hierdoor dat Noord structureel zal betalen voor Zuid.

AJB: “De VVD is vaag over de vraag wat Nederland nu met de EU wil.”

SL: Juist. De VVD-achterban ziet Europese eenmaking niet zitten, maar wil profiteren van ‘praktische’ voordelen, zoals makkelijker op vakantie. Ze ziet niet onder ogen dat met deze pragmatische opstelling, een ideologische invloed wordt binnengehaald.

AJB: “Het federale model lost het democratische tekort in één klap op. Het is inzichtelijker dan het huidige model waarin Raad, Europese Commissie en Europarlement elkaar in evenwicht houden.”

SL: Niet waar. Alsof het democratisch tekort wordt opgelost als kiezers in Zuid-Europa ‘democratisch’ besluiten dat Noord-Europa geld naar Zuid-Europa moeten sturen? De spanningen tussen regio’s en lidstaten zullen toenemen. Het bestuurlijke geheel blijkt alleen stabiel met repressie en het verminderen van democratische inspraak.

Slotsom

Concluderend blijkt dat Boekestijn géén onderscheid maakt tussen de EU als platform voor praktische oplossingen – zoals de EU ooit bedoeld was en nog steeds wordt uitgedragen – en de EU als een vehikel voor machtscentralisatie. Wél voelt Boekestijn goed aan dat links-globalistische krachten de EU beschouwen als hun primaire bestuurlijke platform. En zolang de EU voortbestaat en bevoegdheden blijft opslokken, hebben Europese partijen als Volt de toekomst. Dit is nauwelijks op de radar bij conservatieve en nationalistische partijen. Nationaal-conservatieve partijen oriënteren zich binnen nationale debatten. Pas daarna komen zij naar de EU om daar – vooral voor de vorm – tegengeluid te geven.

Volg Sid nu ook via Telegram en via de nieuwsbrief op www.sidlukkassen.com – Sid put veel inspiratie uit zijn lezers, die hem altijd weer stimuleren om ‘against all odds’ door te ploeteren tegen het stugge systeem. Geef hem steun via BackMe!