Klimaatverandering is van alle tijden. Ik nodig u uit de pagina Geologie in Nederland te bezoeken. Wanneer u door de tijdlijn bladert ziet u dat Nederland in een bepaalde tijd een tropisch klimaat had en in een andere tijd een ijstijd kende. Klimaat verandert dus, met of zonder invloed van de mens.

De mens is dan ook niet de oorzaak van klimaatverandering, hooguit een katalysator. Een these wil dat we volgens de parameters van Milankovitch afstevenden op een nieuwe ijstijd. Door de uitstoot van verbrandingsgassen zou dat zijn afgewend. Met als downside dat we rekening moeten houden met zeespiegelstijging.

In de geschiedenis zijn talloze levensvormen uitgestorven. Het getuigt van arrogantie te denken dat de mens altijd zal overleven. Dat is geen bangmakerij maar een feit. Het zou zo maar kunnen dat homo sapiens zijn langste tijd heeft gehad.

Daar hebben we al eerder bang makende berichten over gehoord. Zure regen zou onze beschaving eindigen. Het gat in de ozonlaag zou alles op deze planeet kapotmaken. Daarna was het de opwarming van de aarde die nu over is gegaan in de alom gevreesde klimaatverandering. U begrijpt het, wanneer de ene klimaat-apocalyps de tand des tijds niet doorstaat wordt die moeiteloos vervangen door een andere klimaat-apocalyps.

Een deel van de mensheid is door deze zelfverklaarde apocalyptische klimaat-eindtijd in paniek, een paniek aangewakkerd door mensen die er flink geld aan verdienen. Angst verkoopt namelijk: dure consultants, windmolenparken, onderzoek naar middelen om de klimaatverandering te stoppen, zonnecellen, noem het maar op.

Volgens het Amerikaanse Government Accountability Office, de Amerikaanse rekenkamer, is de financiering door federaal geld voor klimaatverandering, technologie en internationale hulp gestegen van $2,4 miljard in 1993 naar $11,6 miljard in 2014 met daarnaast een extra $26,1 miljard voor onderzoek voor programma’s en activiteiten op het gebied van klimaatverandering.

Dat is dus enkel in de Verenigde Staten van Amerika. U begrijpt het. Het verkondigen van allerlei klimaatalarmen zet zoden aan de dijk en goed geld op de bankrekening. Aan onze kant van de oceaan is het niet anders.

De ongekozen EU-oligarch Frans Timmermans kwam met een zogenaamde Green Deal, een naam die de New Deal van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt schaamteloos misbruikt, maar alles voor het sentiment dat 1000 miljard moet kosten. Geld dat door burgers en bedrijven wordt opgehoest en, u raadt het al, er zijn mensen die daar grof aan gaan verdienen. En gelooft u mij, dat is niet de normale burger.

De happy few zal aan de Green Deal verdienen, dezelfde happy few die nu al ruimschoots aan de overdreven focus op klimaatverandering verdient.

Is er nog een tegengif tegen de machtige lobby van klimaatalarmisten? Naar mijn idee wel. Politieke partijen die de klimaatkerk niet ondersteunen moeten op dit punt actief samenwerken met wetenschappers die sceptisch staan ten opzichte van het idee dat de menselijke factor de enige factor in klimaatverandering is. Ze moeten hun bevindingen keer op keer op basis van feiten en niet, zoals de klimaatalarmisten, op basis van emotie en financieel gewin geven.

Klimaatverandering is van alle tijden. Deal with it.


Wilt u reageren?

Dat kan op Facebook of op Twitter.