Paul Bakkers, Sittard

De politiek gaat steeds meer over tot het inperken van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Dat is in strijd met de Grondwet. Het censuurgebod is ook in strijd met Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 19) van de Verenigde Naties. Is de regering bang dat burgers de waarheid te horen krijgen? Zie de druk die is uitgeoefend op boekhandels om het blad Gezond Verstand te weren.

In mijn vorige brief heb ik betoogd dat uw stem er niet toe doet. U geeft alleen een volmacht aan politici die niet in dienst van het volk handelen. Na de verkiezingen wordt er een coalitie gevormd met partijen waar u het vaak totaal niet mee eens bent, maar die coalitie is alleen voor de bühne. Waar het werkelijk om draait, is het regeerakkoord. Dat moet de coalitiepartijen verplichten om zaken uit te voeren die door banken, koningshuis, media, big pharma en multinationals zijn vastgesteld. Deze zaken zijn vaak niet terug te vinden in verkiezingsprograms. Denk aan de afschaffing van de dividendbelasting en het onder het mom van bestrijding van nepnieuws inperken van de vrijheid van meningsuiting.

Het valt op dat steeds meer overheidsdocumenten geheim moeten blijven voor journalisten en het volk en zelfs voor de Tweede Kamer, die toch de regering dient te controleren. Denk aan de toedracht van de MH17-ramp: waar zijn de opnames van de voicerecorder, de sectierapporten van de overledenen enzovoorts.

En waarom steeds nieuwe lockdowns, we hebben toch een werkende behandeling tegen beginnende Covid-19 met met HCQ en zink? (Ik ben zelf 66 jaar en hartpatiënt, dus ik hoor tot de risicogroepen.) Die lockdowns moeten er in mijn ogen voor zorgen dat de angst verder gevoed wordt en de bevolking meegaand wordt gemaakt.

Ik stem zoals gezegd al vijftien jaar niet meer omdat ik niet wil meewerken aan het verkwanselen van mijn stem. Ik weiger een machtiging af te geven aan leugenaars. Zolang ministers, Kamerleden, rechters en de Kroon niet de eed afleggen aan het volk en daarnaar handelen, blijft het huidige systeem een leugen.