In het vragenuurtje werd minister Grapperhaus bevraagd door de Kamer over de linkse massademonstratie op de Dam ten tijde van het coronavirus. Wat opviel was hoe Grapperhaus zich in bochten wrong om zijn eigen betrokkenheid bij de gebeurtenissen weg te poetsen. En vervolgens hoe hij niet de verantwoordelijkheid wilde nemen om de wet na te leven en  burgemeester Halsema te ontslaan.

De huidige regels ten aanzien van corona en massabijeenkomsten, zoals ingesteld door de nationale overheid, zijn duidelijk:

‘Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.’

De burgemeester van Amsterdam, die zelf deelnam aan de demonstratie, besloot niet te handhaven en overtrad daarmee de regels.

De minister is gerechtigd om de burgemeester te ontslaan.

‘De burgemeester kan te allen tijde bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister worden ontslagen.’

Geert Wilders vroeg Grapperhaus dan ook: ‘Ontsla haar.’

Grapperhaus deed toen eerst alsof hij die vraag was vergeten en zei vervolgens dat hij dit staatsrechtelijk niet kon. Een leugen.

Later bleef hij dit zelfs op hooghartige toon tegen Wilders herhalen:

“U weet hoe het hier in Nederland werkt.”

Ja, helaas, dat weten we. In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. Iedere demonstrant is gelijk. Maar deelnemers aan een linkse demonstratie zijn altijd net iets gelijker. Een dicht opeengepakte massa is een probleem in tijden van corona. Maar als het ‘tegen racisme’ is, dan is het ‘begrijpelijk.’ Corona of geen corona.

Later bleek waarom de minister deed alsof hij de wet niet kende. Hij was namelijk zelf ook verantwoordelijk. De minister was door de Amsterdamse korpschef op de hoogte gesteld dat de situatie (om 17.00 uur) uit de hand aan het lopen was, en dat de burgemeester had besloten om niet in te grijpen. Dit was, zo zei Grapperhaus, omdat er in Amsterdam sprake was van ‘zeer hoog oplopende emoties.’ Wat er vervolgens in Amsterdam gebeurd zou zijn om een einde te maken aan de duizenden mensen die dicht opeen gedrukt op de Dam stonden te schreeuwen, te ademen en hoogstwaarschijnlijk corona stonden te verspreiden, nee, dat wist de minister allemaal niet.  Daartoe ondernam hij ook niets.

De minister zat dus zelf hartstikke fout. Het terechte ontslag van de burgemeester zou alleen maar nog meer aandacht werpen op zijn eigen wanprestatie. Zijn laffe opmerking telkens dat de minister ‘daar geen rol in heeft’, maakt het alleen maar erger.

Nu is het aan de Amsterdamse gemeenteraad om te beslissen over het lot van de burgemeester. Een blik op de samenstelling van deze raad leert wat van dat debat de uitkomst zal zijn.

Over de auteur

Joost Niemöller (1957) is journalist. Samen met Arnold Karskens richtte hij omroep ON! op. Niemöller was redacteur voor o.a. De Groene Amsterdammer en HP/De Tijd. Hij schreef tot nu toe 13 boeken, aanvankelijk fictie, later steeds meer non-fictie over de migratieproblematiek. Zijn meest recente boek is De ontworsteling, het levensverhaal van de Marokkaanse Berber Ali Lahrouchi. Zijn boeken zijn hier te vinden.

Gerelateerde berichten