E. van Lith, Eindhoven

Zowel het CBS als het kadaster melden dat de huizenprijzen op het hoogste niveau ooit liggen. Met een stijging van 8,2 procent in augustus komt de gemiddelde verkoopprijs uit op 336.277 euro. De media berichten niet over de twee grootste oorzaken van de prijsstijging. Die ligt politiek gevoelig, zo tegen de verkiezingen aan. Dit wijst op een verwevenheid van media en politiek.

De eerste oorzaak is de enorme instroom van ‘nieuwe inwoners’. Het CBS meldde op 3 januari al dat in 2019 ons land netto maar liefst 132.000 nieuwe inwoners heeft ingeschreven. Het is de sterkste groei sinds het begin van de eeuw. Van hen zijn er 113.000 immigrant. Dit nog los van tienduizenden illegaal verblijvende migranten.

Sinds 2010, dus na het aantreden van Rutte en zijn VVD, laat Nederland al vier jaar op een rij netto meer dan 100.000 personen toe. Het kan niet anders of dit vormt een grote druk op de woningmarkt en daarmee de stijging van huizenprijzen. Ongekend dat de media hier geen enkele aandacht aan besteden. Het is een aanwijzing voor de genoemde verwevenheid.

Een tweede oorzaak van de prijzendruk lijkt de wegvallende beloning op spaartegoeden te zijn en de strafheffing op tegoeden boven de belastingvrije drempel in Box 3. Vele burgers hebben in hun jaarlijkse IB-aangifte gemerkt dat er ineens een heffing van 1,2 procent op spaargeld is gekomen, en zijn daarom op zoek naar een alternatief. Verder hebben honderdduizenden inwoners gemerkt dat de pensioenregelingen en pensioenplannen volledig zijn uitgehold door een combinatie van lage rendementen en hoge kosten van de pensioenbeheerders, waardoor mensen liever investeren in een eigen woning of onroerend goed. Ook hierover zult u in de media weinig vernemen. En ook hieraan is het beleid van het kabinet-Rutte geheel debet.

Het verjagen van een eeuwenoude Nederlandse eigenschap, spaarzin, richting beleggingen en woningbezit geeft een oneigenlijk effect. Het kabinet-Rutte en de media weten dit maar al te goed. De reden van dit verzwijgen lijkt weer duidelijk politiek te zijn, de verkiezingen. De media omarmen krampachtig Rutte en CDA-leider Hugo de Jonge. Alles om Wilders en Baudet de wind uit de zeilen te nemen. We worden keer op keer voor de gek gehouden.