Maurice de Hond publiceerde op 2 februari een artikel over rechters en de politiek. Hij presenteerde enkele cijfers over hoe de achterbannen van de verschillende partijen tegen de Urgenda-uitspraak aankeken. Het zal u wel niet verbazen dat bleek dat de achterbannen van GroenLinks, de PvdD en D66 het het meest eens waren met de uitspraak van de rechters. De stemmers op de wat rechtsere partijen vonden juist dat de rechters deze uitspraak niet hadden mogen doen.

Nu is het zo dat Thierry Baudet en Rob Jetten hierover in debat zijn geweest. 

Jetten verweet Baudet de rechtstaat te ondermijnen. Dit omdat Baudet beweerde dat er een activistische trend gaande is onder rechters en dat zij op de stoel van de politiek deze activistische besluiten nemen. Natuurlijk zal Jetten de Urgenda-uitspraak niet bekritiseren, want deze beslissing is conform D66-koers.  

Uit de peiling van Maurice de Hond bleek ook dat kiezers van GroenLinks en D66 oververtegenwoordigd zijn onder rechters. Het is dus niet gek dat in de gevallen waar de rechter veel te interpreteren heeft, de uitspraken de  D66/GroenLinks hoek opgaan. Zo ook met de Urgenda-uitspraak die zich baseert op het recht op leven. Dit is door de rechter vormgegeven als 25% Co2-uitstoot vermindering. Wat Baudet beweert, is dus helemaal niet zo gek. Twijfelen aan de onafhankelijkheid van de rechter doet hij niet, maar hij toont wel aan dat gevallen zoals deze leiden tot een dikastocratie. Met andere woorden, een situatie waarin de rechter de beslissingen neemt. 

Jetten beroept zich meerdere keren op de trias politica en de scheiding der machten. Juist daar tornt Baudet niet aan. Hij vindt niet dat de wetgevende macht de rechterlijke macht moet controleren. Hypocriet is dat Jetten beweert dat Baudet de poten onder de stoel van fundamenten van ons land aan het doorzagen is. Het is namelijk de partij van Jetten die, nadat de uitslag een paar keer niet met hun wens overeenkwam, het referendum afschafte. De kans op inspraak van de bevolking tussen de verkiezingen door is daarmee beperkt, en zo is ook het democratisch gehalte van Nederland ingeperkt. 

Door Tristan van Dasselaar, Bunschoten-Spakenburg