Frans Galjee, Alkmaar

Uit de Wikipedia:

‘Klimaatneutraal of CO2-neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Klimaatcompensatie en CO2-compensatie zijn termen die aangeven dat voor een organisatie, een (productie)proces of een product, de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 wordt gecompenseerd. De termen worden door elkaar heen gebruikt.’

Of een proces wel of niet bijdraagt aan klimaatverandering is gezien helaas onvoldoende kennis van processen die klimaatverandering sturen niet te bepalen. Klimaatneutraal is dus in deze situatie een onzin begrip. Dat klimaatneutraal gelijk is aan CO2-neutraal gaat uit van een vermeende relatie van CO2 (waaronder de AGW hypothese) op het veranderen van het klimaat. Ook dat is om dezelfde reden als al werd aangegeven nog onbewezen, en CO2-neutraal is dus ook als onzin te beschouwen. Bekijk de discussie over biomassa eens vanuit gezond verstand.

De Green Deal van Timmermans is derhalve een volkomen zinloze deal maar wel een kostbare die in uitvoering zeker het economisch klimaat om zeep zal helpen. Uiteraard zullen er sommigen wel weer rijk of rijker van worden.

Gezien de doorgaande terreur van het onbenul uit Brussel moet Nederland en in ieder geval haar burgers wel gaan aansturen op een Nexit en voor een beetje betrouwbare toekomst weer onze eigen zaken gaan regelen. Daar waren we in het verleden toch ook goed in. Polderen met de EU heeft op dit moment geen zin.