C.J. Freeke, Terneuzen

De door de D66-minister Koolmees ingezette pensioenstelselhervorming beoogde drie zaken: klaarheid, vereenvoudiging en ‘jongeren beschermen’. Alle drie zijn mislukt.

Jongeren ontvangen in de toekomst een casinopensioen aangevuld met een aow-uitkering op bijstandsniveau. Koolmees stelde voor deze verlaging in fases door te voeren tussen 2022 en 2042. De rijkste Nederlandse pensioenpot van Europa, die van Nederland, kan de pensioenuitkeringen indexeren. Alleen ontbreekt telkens de politieke wil bij een meerderheid van Tweede Kamer.

Moeten we dan op de langere termijn de knoflooklanden, waartoe ik ook Frankrijk reken, gaan subsidiëren? In feite liet Rutte zonder inspraak van de kiezer (!) al een transferunie tot stand komen.