Deze week maakte het demissionaire Kabinet Rutte III de invoering van de coronapas bekend, een maatregel van historische proporties, die de drang op ongevaccineerde Nederlanders om zich alsnog te laten vaccineren verder opvoert. In reactie daarop verzamelden zich tijdens de persconferentie op dinsdag demonstranten aan de Turfmarkt in Den Haag, die zich uitspraken tegen de schending van hun grondrechten, waaronder het recht op lichamelijke integriteit en het wettelijk verbod op discriminatie onder Artikel 1 van de Grondwet.

Talkshowtafels vieren versoepelingen

Aan veel talkshowtafels op de Nederlandse televisie ging het die avond echter veelal over iets ánders: het loslaten van de anderhalvemeter-maatregel, de versoepeling van regels voor de organisatie van evenementen, en de verruiming van openingstijden voor nachtclubs en horeca. Veel ongeprikten en anderen die de coronapas om wat voor reden dan ook niet willen gebruiken zijn daar de komende tijd niet meer welkom in tal van publieke gelegenheden als bioscoop, theater, musea en restaurants.

Rechtsongelijkheid naar medische status

De coronapas heeft bij de invoering op 25 september in de praktijk een rechtsongelijkheid tot gevolg, die het land verdeelt langs de lijn van een medische status. Tijdens het debat in de Tweede Kamer op donderdag over de invoering van de pas haalden politici van links tot rechts fel uit naar het demissionaire Kabinet. PVV-voorman Geert Wilders, die een motie indiende om géén coronatoegangsbewijs in te voeren, noemde de stap onnodig, zinloos en vals en het besluit door een demissionair Kabinet machtsmisbruik. Via de weg van indirecte vaccinatiedwang wordt op slinkse wijze geprobeerd het aantal geprikten in Nederland nog verder te verhogen, zo zegt Wilders. Zijn motie is met 70 tegen 58 stemmen verworpen.


Klik om bijdrage van Geert Wilders te bekijken.

Hotel verplicht coronapas voor medewerkers

Nu de coronapas er straks eenmaal is, laat dat ook ruimte om deze in de praktijk in een breder verband verplicht te stellen. Het eerste schaap is in dit kader al over de dam, met het bericht dat Postillion Hotels deze verplicht gaat stellen voor al zijn 225 medewerkers. Willen deze niet naar huis gestuurd worden zonder doorbetaling, dan zullen ze gevaccineerd of getest moeten zijn, zo laat het hotelmanagement weten.

Is controle wel praktisch uitvoerbaar?

Aan de andere kant rijst de vraag of controle van de coronapas überhaupt praktisch uitvoerbaar is, met name voor horeca, die veelal kampen met tekort aan personeel. De branchevereniging voor horeca KHN geeft aan te verwachten dat veel horecaondernemers de regels niet gaan naleven. Ook is onenigheid ontstaan over wie dan precies verantwoordelijk is voor het toezien op het gebruik van de coronapas, de vakbond van Boa’s, zegt dat dit niet hun taak is. Inmiddels maakten de burgemeesters van ondermeer Amsterdam en Den Haag bekend bezoekers van horeca en culturele instellingen niet ‘een op een’ te gaan controleren.

Nieuw dieptepunt polarisatie

Polarisatie van de Nederlandse samenleving bereikt een nieuw dieptepunt met de invoering van de coronapas. In reactie daarop zijn toenemend geluiden te horen van initiatieven die tweedeling en uitsluiting tegenstreven. Zo zijn er ondernemers die nadrukkelijk kleur bekennen en aangeven dat bij hen nog wél iedereen welkom is. Monique Smit twitterde dat plaatselijke horeca Volendam uitroepen tot vrijheidszone, waar iedereen welkom blijft zonder coronapas. Op internet is inmiddels een kaart van Nederland te vinden met daarop horecagelegenheden die aangeven iedereen te blijven verwelkomen. Ook spreken zichtoenemend artiesten uit tegen de coronapas, waaronder heel prominent zanger Tim Douwsma. Hij pauzeert zijn carrière nu, omdat hij zoals hij in een emotioneel statement op Twitter schrijft, niet meewerkt aan medische apartheid en een grotere tweedeling in de Nederlandse samenleving.