Sven Lap, Gouda

Het parlementair onderzoek naar de Belastingdienstafdeling Toeslagen en het verhoor van verantwoordelijke politici gaven naar mijn mening het failliet weer van een betrouwbare overheid. Deze overheid ‒ de drie kabinetten-Rutte ‒ walst over burgers heen die zich nergens gehoord voelen.

De overheid liegt, manipuleert en laat in het parlementair onderzoek opzettelijk feiten achterwege om haar eigen falen te verbloemen. Maar het zijn politici als Asscher, Rutte en Ollongren en vele andere ministers en staatssecretarissen die door hun incompetentie een funeste invloed uitoefenen op de inwoners. En die de belastingbetalers veel geld kosten. Het is jammer dat deze politici politiek onschendbaar zijn. Het huidige systeem kent geen prikkel voor integriteit. Weten politici en bestuurders nog wel wat dat inhoudt? Wat burgerrechten zijn?

Aan de horizon sluimert een burgeroorlog, mede mogelijk gemaakt door politici die liever struisvogelpolitiek bedrijven, waarmee ze laten zien dat deze vorm van politiek achterhaald is.